kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Terveydenhuollon kuormittuminen
Pahimmat pelot eivät toteutuneet pandemiassa – tehohoito ei ylikuormittunut, eikä kiireettömien hoitojen jono kasvanut merkittävästi varsinkaan Lapissa
Pääkirjoitus

Pa­him­mat pelot eivät to­teu­tu­neet pan­de­mias­sa – te­ho­hoi­to ei yli­kuor­mit­tu­nut, eikä kii­reet­tö­mien hoi­to­jen jono kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti var­sin­kaan Lapissa

16.02.2022 20:00 3
Tilaajille
Koronan neljäs aalto pyyhkii läpi yhteiskunnan, eikä sitä voi pysäyttää – strategiaa on muutettava
Pääkirjoitus

Koronan neljäs aalto pyyhkii läpi yh­teis­kun­nan, eikä sitä voi py­säyt­tää – stra­te­giaa on muu­tet­ta­va

06.01.2022 06:00 7
Tilaajille