Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suruliputus
Sosiologian professori emerita Merja Kinnunen menehtyi lauantaina – Lapin yliopisto suruliputtaa Kinnusen muistolle

So­sio­lo­gian pro­fes­so­ri emerita Merja Kin­nu­nen me­neh­tyi lauan­tai­na – Lapin yli­opis­to su­ru­li­put­taa Kin­nu­sen muis­tol­le

17.05.2021 12:30
Tilaajille
Koko maassa on tänään suruliputus Kuopion väkivallanteon vuoksi – ammattiopiston tilat yhä suljettuina poliisitutkinnan takia

Koko maassa on tänään su­ru­li­pu­tus Kuopion vä­ki­val­lan­teon vuoksi – am­mat­ti­opis­ton tilat yhä sul­jet­tui­na po­lii­si­tut­kin­nan takia

03.10.2019 09:28