Saara Aalto
Pysähtymisen vuosi sai Saara Aallon pohtimaan, haluaako hän enää takaisin oravanpyörään: "Kalenterissa pitää olla tilaa spontaaneille ja luoville tilaisuuksille"

Py­säh­ty­mi­sen vuosi sai Saara Aallon poh­ti­maan, ha­luaa­ko hän enää ta­kai­sin ora­van­pyö­rään: "Ka­len­te­ris­sa pitää olla tilaa spon­taa­neil­le ja luo­vil­le ti­lai­suuk­sil­le"

24.12.2020 07:00