Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Rytminen kilpavoimistelu
Emmi Piiroinen voimisteli neliottelun EM-finaaliin – "Olin vapautunut"

Emmi Pii­roi­nen voi­mis­te­li ne­li­ot­te­lun EM-fi­naa­liin – "Olin va­pau­tu­nut"

19.05.2023 21:08
Voimisteluliiton kurinpito arvioi painonhallinnan osaksi rytmisen valmennusta

Voi­mis­te­lu­lii­ton ku­rin­pi­to arvioi pai­non­hal­lin­nan osaksi ryt­mi­sen val­men­nus­ta

18.01.2023 12:29
Entiset huippuvoimistelijat kertovat avoimessa kirjeessään karuista valmennusmenetelmistä

Entiset huip­pu­voi­mis­te­li­jat ker­to­vat avoi­mes­sa kir­jees­sään ka­ruis­ta val­men­nus­me­ne­tel­mis­tä

08.12.2022 14:24
Epäasiallisesta toiminnasta syytetty entinen maajoukkuevalmentaja jatkaa seurassaan – liitto käsitellyt kurinpitoasiaa sisäisesti liki vuoden

Epä­asial­li­ses­ta toi­min­nas­ta syy­tet­ty entinen maa­jouk­kue­val­men­ta­ja jatkaa seu­ras­saan – liitto kä­si­tel­lyt ku­rin­pi­to­asiaa si­säi­ses­ti liki vuoden

17.11.2022 18:45