Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Pommit ja räjähdykset
Pajalassa löytyi lentopommi kierrätyskeskukseen tuodun metallin joukosta

Pa­ja­las­sa löytyi len­to­pom­mi kier­rä­tys­kes­kuk­seen tuodun me­tal­lin jou­kos­ta

01.10.2021 09:53 1
Tilaajille
Nashvillen räjähdystä epäillään itsemurhaiskuksi – auton luota löytyneiden jäänteiden tutkiminen jatkuu

Nash­vil­len rä­jäh­dys­tä epäil­lään it­se­mur­ha­is­kuk­si – auton luota löy­ty­nei­den jään­tei­den tut­ki­mi­nen jatkuu

27.12.2020 10:37
Lähes 40 ihmistä kuoli iskuissa Afganistanissa – Sairaalaiskussa kuoli lapsia, äitejä ja hoitajia

Lähes 40 ihmistä kuoli is­kuis­sa Af­ga­nis­ta­nis­sa – Sai­raa­la­is­kus­sa kuoli lapsia, äitejä ja hoi­ta­jia

13.05.2020 11:51