lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Painonnoston nuorten EM-kilpailut
Rovaniemellä järjestetyissä painonnoston EM-kilpailuissa kaksi positiivista koronatulosta

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tyis­sä pai­non­nos­ton EM-kil­pai­luis­sa kaksi po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tu­los­ta

03.10.2021 18:32
Tilaajille
Suomalaisnostot plussan puolelle kotilavalla – Armenian Varazdat Lalajan jysäytti EM-kisojen huipennuksessa kovimman tuloksen 447 kiloa

Suo­ma­lais­nos­tot plussan puo­lel­le ko­ti­la­val­la – Ar­me­nian Va­raz­dat Lalajan jy­säyt­ti EM-ki­so­jen hui­pen­nuk­ses­sa ko­vim­man tu­lok­sen 447 kiloa

03.10.2021 18:12
Tilaajille
Bohdan Hoza häikäisi 190 kilon nuorten ME-tempauksella – Hanno Keskitalo rutisti ennätyksensä nuorten EM-kotilavalla

Bohdan Hoza häi­käi­si 190 kilon nuorten ME-tem­pauk­sel­la – Hanno Kes­ki­ta­lo rutisti en­nä­tyk­sen­sä nuorten EM-ko­ti­la­val­la

02.10.2021 19:41
Tilaajille
Väinö Suoniemi venyi työnnössä nuorten EM-lavalla – rovaniemeläinen paransi Pohjoismaiden ennätystä kahteen otteeseen

Väinö Suo­nie­mi venyi työn­nös­sä nuorten EM-la­val­la – ro­va­nie­me­läi­nen paransi Poh­jois­mai­den en­nä­tys­tä kahteen ot­tee­seen

01.10.2021 21:28
Tilaajille
Viikon kuva: Pettynyt painonnostaja
Kolumni

Viikon kuva: Pet­ty­nyt pai­non­nos­ta­ja

01.10.2021 06:00
Tilaajille
Kaikki haluavat kuvaan maailman vahvimman painonnostajan kanssa – Georgian kansallissankari Lasha Talakhadze on Rovaniemen EM-kisojen kuvatuin henkilö

Kaikki ha­lua­vat kuvaan maail­man vah­vim­man pai­non­nos­ta­jan kanssa – Geor­gian kan­sal­lis­san­ka­ri Lasha Ta­lak­had­ze on Ro­va­nie­men EM-ki­so­jen ku­va­tuin henkilö

30.09.2021 19:30
Tilaajille
Rovaniemen junioreilla kummallinen EM-kotikisa – treenikaverukset Konsta Suoniemi ja Juuso Hartikainen ottivat mittaa tosistaan

Ro­va­nie­men ju­nio­reil­la kum­mal­li­nen EM-ko­ti­ki­sa – tree­ni­ka­ve­ruk­set Konsta Suo­nie­mi ja Juuso Har­ti­kai­nen ottivat mittaa to­sis­taan

30.09.2021 18:46
Tilaajille
Jutta Selin neljäs nuorten EM-lavalla – työntömitali oli Tampereen Pyrinnön nostajan käden ulottuvilla

Jutta Selin neljäs nuorten EM-la­val­la – työn­tö­mi­ta­li oli Tam­pe­reen Py­rin­nön nos­ta­jan käden ulot­tu­vil­la

29.09.2021 22:01
Tilaajille
Mauro Nieminen tempaisi ennätyksensä nuorten EM-lavalla

Mauro Nie­mi­nen tem­pai­si en­nä­tyk­sen­sä nuorten EM-la­val­la

29.09.2021 11:52
Tilaajille
Suomen EM-mitalitilin kotikisoissa avanneella Aino Luostarisella kahden pronssimitalin ilta – tempauksessa rauta oli kevyttä, mutta työnnössä peli meni jännäksi

Suomen EM-mi­ta­li­ti­lin ko­ti­ki­sois­sa avan­neel­la Aino Luos­ta­ri­sel­la kahden prons­si­mi­ta­lin ilta – tem­pauk­ses­sa rauta oli ke­vyt­tä, mutta työn­nös­sä peli meni jän­näk­si

28.09.2021 21:45
Tilaajille
Painonnoston nuorten EM-kisat puolivälissä: ennätyksiä, koronatestausta ja ruokapaketteja

Pai­non­nos­ton nuorten EM-ki­sat puo­li­vä­lis­sä: en­nä­tyk­siä, ko­ro­na­tes­taus­ta ja ruo­ka­pa­ket­te­ja

28.09.2021 08:00
Tilaajille
Timi Niemelä syttyi aamukisassa – kauden kärkitulos kaunistui Lapin urheiluopiston EM-lavalla

Timi Niemelä syttyi aa­mu­ki­sas­sa – kauden kär­ki­tu­los kau­nis­tui Lapin ur­hei­lu­opis­ton EM-la­val­la

27.09.2021 18:55
Tilaajille
Viivi Körkön EM-urakka päättyi onnellisesti – tempauksessa hymyilytti, mutta työnnössä tuloksen saaminen meni tiukalle

Viivi Körkön EM-urak­ka päättyi on­nel­li­ses­ti – tem­pauk­ses­sa hy­myi­lyt­ti, mutta työn­nös­sä tu­lok­sen saa­mi­nen meni tiu­kal­le

26.09.2021 18:09
Tilaajille
Painonnoston nuorten EM-kisojen toinen päivä tarjosi tunteita laidasta laitaan

Pai­non­nos­ton nuorten EM-ki­so­jen toinen päivä tarjosi tun­tei­ta lai­das­ta laitaan

25.09.2021 17:59
Tilaajille
Suomen tytöt aloittivat nuorten EM-nostot ennätyksillä – Saara Postila voimaili kuudenneksi ja Iiris Savolainen seitsemänneksi

Suomen tytöt aloit­ti­vat nuorten EM-nos­tot en­nä­tyk­sil­lä – Saara Postila voi­mai­li kuu­den­nek­si ja Iiris Sa­vo­lai­nen seit­se­män­nek­si

24.09.2021 21:49
Tilaajille
Aino Luostarinen Suomen mitalivaltti kotilavalla – Jutta Selin ja Roni Peltonen tavoittelevat kärkisijoja perjantaina Rovaniemellä alkavissa nuorten EM-nostoissa

Aino Luos­ta­ri­nen Suomen mi­ta­li­valt­ti ko­ti­la­val­la – Jutta Selin ja Roni Pel­to­nen ta­voit­te­le­vat kär­ki­si­jo­ja per­jan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä al­ka­vis­sa nuorten EM-nos­tois­sa

23.09.2021 19:30
Tilaajille
Rovaniemen EM-kisoihin tulossa reilut 400 nostajaa – Lapin urheiluopistolla aletaan kolistella mitaleista perjantaina

Ro­va­nie­men EM-ki­soi­hin tulossa reilut 400 nos­ta­jaa – Lapin ur­hei­lu­opis­tol­la aletaan ko­lis­tel­la mi­ta­leis­ta per­jan­tai­na

19.09.2021 12:00
Tilaajille
Ensi viikolla alkaviin painonnoston nuorten EM-kilpailuihin 11 rovaniemeläisseurojen edustajaa

Ensi vii­kol­la al­ka­viin pai­non­nos­ton nuorten EM-kil­pai­lui­hin 11 ro­va­nie­me­läis­seu­ro­jen edus­ta­jaa

15.09.2021 17:29
Tilaajille
Painonnoston nuorten EM-kisat alkavat kuukauden päästä Rovaniemellä

Pai­non­nos­ton nuorten EM-ki­sat alkavat kuu­kau­den päästä Ro­va­nie­mel­lä

25.08.2021 13:47
Tilaajille