Otsonikato
Lapissa vallitsee ennätyksellinen otsonikato – UV-säteily on nyt poikkeuksellisen voimakasta

Lapissa val­lit­see en­nä­tyk­sel­li­nen ot­so­ni­ka­to – UV-sä­tei­ly on nyt poik­keuk­sel­li­sen voi­ma­kas­ta

08.04.2020 19:25 0
Tilaajille
Sodankylän yllä on ensimmäistä kertaa samanlainen otsonikato kuin Etelämantereella – ultraviolettisäteily on viikonlopun aikana tavanomaista voimakkaampaa

So­dan­ky­län yllä on en­sim­mäis­tä kertaa sa­man­lai­nen ot­so­ni­ka­to kuin Ete­lä­man­te­reel­la – ult­ra­vio­let­ti­sä­tei­ly on vii­kon­lo­pun aikana ta­van­omais­ta voi­mak­kaam­paa

04.04.2020 18:46 0
Tilaajille