Osteoporoosi
Osteoporoosin kuntoutuksessa ammattiapu ja vertaistuki käsi kädessä

Os­teo­po­roo­sin kun­tou­tuk­ses­sa am­mat­ti­apu ja ver­tais­tu­ki käsi kädessä

08.07.2020 10:54 0