kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Omistajanvaihdos
”Mieluummin lopetan kuin myyn, verottaja vie muuten koko elämäntyön” – Muista, että henkilöyhtiön omistajanvaihdoksen suunnittelulla voit vaikuttaa lopputulokseen
Mainos Lapin Yrittäjät

”Mie­luum­min lopetan kuin myyn, ve­rot­ta­ja vie muuten koko elä­män­työn” – Muista, että hen­ki­lö­yh­tiön omis­ta­jan­vaih­dok­sen suun­nit­te­lul­la voit vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen

15.02.2024 06:00
”Yrittäjänä pystyn kehittämään palveluita paremmin” – Yritystoiminnan ostaminen on usein kannattavaa, mutta jatkajia voi olla vaikea löytää
Mainos Lapin Yrittäjät

”Y­rit­tä­jä­nä pystyn ke­hit­tä­mään pal­ve­lui­ta pa­rem­min” – Yri­tys­toi­min­nan os­ta­mi­nen on usein kan­nat­ta­vaa, mutta jat­ka­jia voi olla vaikea löytää

26.10.2023 06:00
Perheyritys Lohihovi etsii jatkajaa vuosikymmenten työlle – yritysten ostajista on Lapissa huutava pula

Per­he­yri­tys Lo­hi­ho­vi etsii jat­ka­jaa vuo­si­kym­men­ten työlle – y­ri­tys­ten os­ta­jis­ta on Lapissa huutava pula

07.09.2023 19:00 25
Tilaajille
Yrittäjä, onnistu verkkokaupan perustamisessa – ”Tuotteita valmistavalla yrityksellä verkkokauppa on lähes välttämättömyys”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä, onnistu verk­ko­kau­pan pe­rus­ta­mi­ses­sa – ”Tuot­tei­ta val­mis­ta­val­la yri­tyk­sel­lä verk­ko­kaup­pa on lähes vält­tä­mät­tö­myys”

19.08.2022 06:00
Kouriintuntuvaa opastusta yritystoiminnan jatkajan löytämiseksi – ”Moni työikäinen yrittäjä miettii, mitä seuraa oman yrityksen myynnistä työttömyysturvan suhteen”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kou­riin­tun­tu­vaa opas­tus­ta yri­tys­toi­min­nan jat­ka­jan löy­tä­mi­sek­si – ”Moni työ­ikäi­nen yrit­tä­jä miet­tii, mitä seuraa oman yri­tyk­sen myyn­nis­tä työt­tö­myys­tur­van suh­teen”

11.08.2022 06:00