Öljyvuoto
Tervolan Ossauskosken voimalaitoksen turbiinista pääsi öljyä Kemijokeen – Öljyä vuosi noin 600 litraa, joista jokeen päätyi alle 50 litraa

Ter­vo­lan Os­saus­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen tur­bii­nis­ta pääsi öljyä Ke­mi­jo­keen – Öljyä vuosi noin 600 litraa, joista jokeen päätyi alle 50 litraa

25.06.2020 06:20 2
Suojellun koulun purkaminen lähellä toteutumistaan Rovaniemellä

Suo­jel­lun koulun pur­ka­mi­nen lähellä to­teu­tu­mis­taan Ro­va­nie­mel­lä

21.05.2020 08:00 1
Tilaajille
Veturista vuoti öljyä Kolari-Aavasaksa -välille

Ve­tu­ris­ta vuoti öljyä Ko­la­ri-Aa­va­sak­sa -vä­lil­le

14.01.2020 07:14 0
Tilaajille
Rovaniemen Viirinkankaalla paljastui öljyvahinko, jonka laajuutta ei vielä tiedetä – Väinämöisentien kaivaminen keskeytyy talveksi

Ro­va­nie­men Vii­rin­kan­kaal­la pal­jas­tui öl­jy­va­hin­ko, jonka laa­juut­ta ei vielä tiedetä – Väi­nä­möi­sen­tien kai­va­mi­nen kes­key­tyy tal­vek­si

23.10.2019 14:16 0
Tilaajille
Pelkosenniemen koulun alueelta löytyi öljyn pilaamaa maata – pilaantuma on noin 200 neliömetrin kokoinen, kunnostustyöt tehdään koulun purkamisen yhteydessä

Pel­ko­sen­nie­men koulun alueel­ta löytyi öljyn pi­laa­maa maata – pi­laan­tu­ma on noin 200 ne­liö­met­rin ko­koi­nen, kun­nos­tus­työt tehdään koulun pur­ka­mi­sen yh­tey­des­sä

27.09.2019 09:11 0
Tilaajille