Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Oberstdorfin MM-hiihdot

Klä­bol­la tur­hau­tu­mis­ta, suut­tu­mus­ta ja pet­ty­mys­tä: "Tämä tuntuu urani vai­keim­mal­ta päi­väl­tä"

08.03.2021 00:28
Tilaajille

”Ei täl­lais­ta pitänyt tulla” - toisen suk­si­pa­rin heikko luisto pudotti Iivo Nis­ka­sen mi­ta­li­kamp­pai­lus­ta

07.03.2021 19:23 2
Tilaajille

Kläbo oli jälleen vahvin lop­pu­ki­ris­sä, Bols­hu­no­vin sauva katkesi lop­pu­suo­ran tais­te­lus­sa – Nis­ka­nen seit­se­män­nek­si: "Mulla tökki pito, suksi oli jäässä kes­kel­tä"

07.03.2021 16:47 2
Tilaajille

Herola ja Hir­vo­nen jäivät pa­ri­vies­tis­sä vai­sui­hin fii­lik­siin

06.03.2021 20:12
Tilaajille

Iivo Nis­ka­sen katse on kään­ty­nyt kohti 50 ki­lo­met­rin kil­pai­lun mi­ta­li­tais­te­lua – "Toi­vot­ta­vas­ti se on myös kisojen paras päivä"

06.03.2021 19:46 4
Tilaajille

Pär­mä­kos­ki pii­pah­ti mi­ta­li­kamp­pai­lun tun­tu­mas­sa: "Kylmä, kramp­pia joka pai­kas­sa. Kaik­ke­ni an­noin."

06.03.2021 18:51
Tilaajille

Jo­hau­gin yli­voi­ma häi­käi­si jälleen - Pär­mä­kok­si kah­dek­sas

06.03.2021 20:58
Tilaajille

Ilkka Herola ei enää stres­saa me­nes­tyk­ses­tä – "Ei tar­vit­se odottaa it­sel­tä, että pitäisi tehdä joi­ta­kin temp­pu­ja"

03.03.2021 20:00
Tilaajille

Pär­mä­kos­ki hiihtää Suomen ank­ku­ri­na - Roponen tais­te­lee kol­mos­osuu­del­la Ruotsin An­ders­so­nin ja Norjan Jo­hau­gin kanssa

03.03.2021 20:04
Tilaajille

Hy­vä­ri­nen malttoi ja tuli lopun vah­vas­ti - mi­ta­li­jah­tiin läh­te­neen Iivo Nis­ka­sen paukut lop­pui­vat puo­li­mat­kan jälkeen

03.03.2021 19:34
Tilaajille

Holund johti nor­ja­lais­juh­laa - Perttu Hy­vä­ri­nen par­haa­na suo­ma­lai­se­na 17:s

03.03.2021 15:19
Tilaajille

Italia ve­täy­tyy hiihdon MM-ki­sois­ta, syynä ko­ro­na­tar­tun­nat

03.03.2021 13:24
Tilaajille

Kyk­kä­nen sä­väyt­ti suur­mäen kar­sin­nas­sa - myös OH:n Jenny Rau­tion­aho pon­nis­ti kes­ki­vii­kon kisaan

02.03.2021 20:17
Tilaajille

Ana­lyy­si: Naisten hiih­to­maa­jouk­kue on kuo­pas­sa, josta nou­se­mi­nen ei tapahdu no­peas­ti

02.03.2021 19:30 1
Tilaajille

Riit­ta-Lii­sa Roponen ti­raut­ti ilon kyy­ne­leet suo­ri­tuk­ses­taan: ”Tämä kuuluu koko uran ko­ho­koh­tiin. Hiton hienoa, että pystyn te­ke­mään täl­lais­ta tu­los­ta”

02.03.2021 18:18 1
Tilaajille

Mi­ta­leis­ta saatiin hyvä mei­nin­ki MM-jouk­kuee­seen - Suomen kvar­tet­ti val­mis­tau­tuu le­vol­li­se­na ja luot­ta­vai­se­na miesten 15 ki­lo­met­rin yh­teis­läh­töön

02.03.2021 17:14
Tilaajille

"Aivan hui­kee­ta, mä olen niin on­nel­li­nen" - Riit­ta-Lii­sa Roponen kym­me­nes MM-hiih­to­jen va­paal­la kym­pil­lä

02.03.2021 15:28 3
Tilaajille

Visa Ski Team Kemin Riit­ta-Lii­sa Roponen voitti uransa en­sim­mäi­sen MM-mi­ta­lin Oberst­dor­fis­sa 16 vuotta sitten, tiis­tai­na hän kil­pai­lee uu­des­taan sa­moil­la la­duil­la – "Tun­nel­ma on aika eri­lai­nen"

01.03.2021 21:22
Tilaajille

42-vuo­tias Roponen nes­to­ri­na – Suomen naiset läh­te­vät MM-kym­pil­le ko­ke­neel­la jouk­kueel­la

01.03.2021 11:14 1
Tilaajille

MM-ho­peal­le yl­tä­nei­den Ris­to­mat­ti Hakolan ja Joni Mäen ta­pah­tu­ma­ri­kas päivä oli päättyä jo al­ku­eriin

28.02.2021 20:54
Tilaajille