Tie poikki: Lii­ken­ne ne­los­tiel­lä So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa kat­kais­taan rekan nos­to­töi­den ajaksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Naali
Naalinpentuja syntyi kolmen maan alueella selvästi edellisvuotta vähemmän – syynä myyrien ja sopulien vähäisyys

Naa­lin­pen­tu­ja syntyi kolmen maan alueel­la sel­väs­ti edel­lis­vuot­ta vä­hem­män – syynä myyrien ja so­pu­lien vä­häi­syys

22.01.2024 11:31 2
Tilaajille
Naalin palauttaminen Suomen luontoon sai kunniamaininnan Paras luontoteko -kilpailussa

Naalin pa­laut­ta­mi­nen Suomen luon­toon sai kun­nia­mai­nin­nan Paras luon­to­te­ko -kil­pai­lus­sa

15.12.2023 13:50
Tilaajille
Naalinpentuja löytyi lisää – riistakamera paljasti kaksi onnistunutta pesintää lisää

Naa­lin­pen­tu­ja löytyi lisää – ­riis­ta­ka­me­ra pal­jas­ti kaksi on­nis­tu­nut­ta pe­sin­tää lisää

19.09.2023 13:37 4
Tilaajille
Naalin pesintä onnistui Suomessa toista vuotta peräkkäin – tällä kertaa kahdessa paikassa ja ainakin 16 pennun verran

Naalin pesintä on­nis­tui Suo­mes­sa toista vuotta pe­räk­käin – tällä kertaa kah­des­sa pai­kas­sa ja ainakin 16 pennun verran

11.09.2023 14:03 2
Tilaajille
Leudot talvet tekevät hallaa sopuleille – sopulikannat eivät ole nousseet merkittävään kasvuun tänäkään vuonna

Leudot talvet tekevät hallaa so­pu­leil­le – ­so­pu­li­kan­nat eivät ole nous­seet mer­kit­tä­vään kasvuun tä­nä­kään vuonna

09.06.2023 19:30
Tilaajille
Naalin poikaset kätkenyt pesä on tuntureiden tarkoin varjeltu salaisuus – Luppo matkasi Tuomo Ollilan kanssa Käsivarteen selvittämään, miksi naalin palauttaminen Lappiin on niin vaikeaa

Naalin poi­ka­set kät­ke­nyt pesä on tun­tu­rei­den tarkoin var­jel­tu sa­lai­suus – Luppo matkasi Tuomo Ollilan kanssa Kä­si­var­teen sel­vit­tä­mään, miksi naalin pa­laut­ta­mi­nen Lappiin on niin vaikeaa

08.05.2023 14:27 10
Tilaajille
Arktiset eläimet eivät voi perääntyä ilmastonmuutoksen tieltä: "Ei ole mitään, minne vetäytyä pohjoisemmaksi"

Ark­ti­set eläimet eivät voi pe­rään­tyä il­mas­ton­muu­tok­sen tieltä: "Ei ole mitään, minne ve­täy­tyä poh­joi­sem­mak­si"

11.03.2023 11:56 7
Tilaajille
Voisiko uhanalainen naali palata Suomeen pysyvästi? Tietokirjailija Antti Haataja ei usko, että naali selviää enää Suomessa ilman jatkuvaa apua – suojelutyötä tekevien näkökulma on optimistisempi

Voisiko uha­na­lai­nen naali palata Suomeen py­sy­väs­ti? Tie­to­kir­jai­li­ja Antti Haataja ei usko, että naali selviää enää Suo­mes­sa ilman jat­ku­vaa apua – suo­je­lu­työ­tä te­ke­vien nä­kö­kul­ma on op­ti­mis­ti­sem­pi

05.09.2022 08:12 3
Tilaajille
Äärimmäisen uhanalainen naali pesi onnistuneesti Suomessa – kyseessä on ensimmäinen pesintä yli 25 vuoteen

Ää­rim­mäi­sen uha­na­lai­nen naali pesi on­nis­tu­nees­ti Suo­mes­sa – ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen pesintä yli 25 vuoteen

23.08.2022 11:15 4
Tilaajille
Norja vapautti 25 naalia Suomen rajan läheisyyteen – viimeisin varmistettu pesintä Suomessa vuonna 1996

Norja va­paut­ti 25 naalia Suomen rajan lä­hei­syy­teen – vii­mei­sin var­mis­tet­tu pesintä Suo­mes­sa vuonna 1996

07.02.2022 10:20 7
Tilaajille
Metsähallitus vetoaa: Älä jätä retkieväitä luontoon tai pikkukaloja avannon reunalle, hyötyjänä on kettu naalin kustannuksella

Met­sä­hal­li­tus vetoaa: Älä jätä ret­kie­väi­tä luon­toon tai pik­ku­ka­lo­ja avannon reu­nal­le, hyö­ty­jä­nä on kettu naalin kus­tan­nuk­sel­la

31.03.2021 13:16 1
Tilaajille
Uhanalainen naali yritti pesiä Enontekiön tunturialueella – Lajin paluuta tuetaan ruokinta-automaateilla ja kilpailijaa metsästämällä

Uha­na­lai­nen naali yritti pesiä Enon­te­kiön tun­tu­ria­lueel­la – Lajin paluuta tuetaan ruo­kin­ta-au­to­maa­teil­la ja kil­pai­li­jaa met­säs­tä­mäl­lä

22.10.2020 10:35 1
Tilaajille

Uha­na­lai­sen naalin pe­las­ta­mi­sek­si lisää pro­jek­ti­ra­haa – Lappiin tar­koi­tus lisätä ruo­kin­ta-au­to­maat­te­ja ja riis­ta­ka­me­roi­ta

06.04.2020 11:37
Tilaajille
Lukijalta: Ketun myrkkypyynti pelastaisi naalin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ketun myrk­ky­pyyn­ti pe­las­tai­si naalin

27.01.2020 06:52
Tilaajille
Naalin pesintä ei onnistunut taaskaan: Suomessa ei havaittu viime vuonna yhtään asuttua pesää

Naalin pesintä ei on­nis­tu­nut taas­kaan: Suo­mes­sa ei ha­vait­tu viime vuonna yhtään asuttua pesää

16.01.2020 12:30
Tilaajille