kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Muistotilaisuudet
Ruotsalaisten vapaaehtoisten muodostaman lentorykmentin muistotilaisuus Apukassa – lennosto suorittaa ylilennon

Ruot­sa­lais­ten va­paa­eh­tois­ten muo­dos­ta­man len­to­ryk­men­tin muis­to­ti­lai­suus Apu­kas­sa – len­nos­to suo­rit­taa yli­len­non

11.01.2022 08:46 4
Tilaajille
Koronauhrien muistotilaisuutta vietetään loppiaisena – tilaisuudessa kunnioitetaan heitä, joilta korona on vienyt läheisen, työpaikan tai terveyden

Ko­ro­na­uh­rien muis­to­ti­lai­suut­ta vie­te­tään lop­piai­se­na – ti­lai­suu­des­sa kun­nioi­te­taan heitä, joilta korona on vienyt lä­hei­sen, työ­pai­kan tai ter­vey­den

06.01.2022 09:33
Tilaajille
Lennosto järjestää muistotilaisuuden ruotsalaiselle lentorykmentille Rovaniemen Apukassa

Len­nos­to jär­jes­tää muis­to­ti­lai­suu­den ruot­sa­lai­sel­le len­to­ryk­men­til­le Ro­va­nie­men Apu­kas­sa

05.01.2021 14:43
Tilaajille