Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Muistotilaisuudet
Rovaniemellä osoitettiin tukea Ukrainalle kynttilähetkellä – Venäjän hyökkäyssodan aloituksesta on kulunut vuosi

Ro­va­nie­mel­lä osoi­tet­tiin tukea Uk­rai­nal­le kynt­ti­lä­het­kel­lä – Venäjän hyök­käys­so­dan aloi­tuk­ses­ta on kulunut vuosi

24.02.2023 17:37
Tilaajille
Ruotsalaisten vapaaehtoisten muodostaman lentorykmentin muistotilaisuus Apukassa – lennosto suorittaa ylilennon

Ruot­sa­lais­ten va­paa­eh­tois­ten muo­dos­ta­man len­to­ryk­men­tin muis­to­ti­lai­suus Apu­kas­sa – len­nos­to suo­rit­taa yli­len­non

11.01.2022 08:46 4
Tilaajille
Koronauhrien muistotilaisuutta vietetään loppiaisena – tilaisuudessa kunnioitetaan heitä, joilta korona on vienyt läheisen, työpaikan tai terveyden

Ko­ro­na­uh­rien muis­to­ti­lai­suut­ta vie­te­tään lop­piai­se­na – ti­lai­suu­des­sa kun­nioi­te­taan heitä, joilta korona on vienyt lä­hei­sen, työ­pai­kan tai ter­vey­den

06.01.2022 09:33
Tilaajille
Lennosto järjestää muistotilaisuuden ruotsalaiselle lentorykmentille Rovaniemen Apukassa

Len­nos­to jär­jes­tää muis­to­ti­lai­suu­den ruot­sa­lai­sel­le len­to­ryk­men­til­le Ro­va­nie­men Apu­kas­sa

05.01.2021 14:43
Tilaajille