Saamelaiskäräjävaalit: Ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­taiaa­mu­na

Tietomurto: Satojen Lapin hy­vin­voin­tia­lueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Meteoriitti Matkat
Meteoriitti Matkat tuo mielenkiintoisia puhujia törmäysalueelle – ”Maailma täyttyy kohinasta, vain kohtaaminen jää”
Mainos Meteoriitti Matkat

Me­teo­riit­ti Matkat tuo mie­len­kiin­toi­sia puhujia tör­mäys­alueel­le – ”Maail­ma täyttyy ko­hi­nas­ta, vain koh­taa­mi­nen jää”

01.06.2018 06:00