Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Matkapyöräily
Nämä ovat Syötteen pyöräilymatkailun valtteja ja tältä reiteillä näyttää – millaisia edellytyksiä Suomella on nousta pyöräilijöiden mielissä suurmaaksi?

Nämä ovat Syöt­teen pyö­räi­ly­mat­kai­lun valt­te­ja ja tältä rei­teil­lä näyttää – mil­lai­sia edel­ly­tyk­siä Suo­mel­la on nousta pyö­räi­li­jöi­den mie­lis­sä suur­maak­si?

25.09.2022 10:00 1
Tilaajille
Pohjoiseen suunnitellaan tuhannen kilometrin pyörävaellusreittiä kolmen valtakunnan alueelle "Maailmanluokan potentiaalin retkipyöräreittien kehittämiseen"

Poh­joi­seen suun­ni­tel­laan tu­han­nen ki­lo­met­rin pyö­rä­vael­lus­reit­tiä kolmen val­ta­kun­nan alueel­le "Maail­man­luo­kan po­ten­tiaa­lin ret­ki­pyö­rä­reit­tien ke­hit­tä­mi­seen"

03.03.2021 11:13 1
Tilaajille