työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

kolumni: Säh­kö­tuet olivat pa­niik­ki­rat­kai­su, jossa rahaa jaet­tiin surutta myös rik­kail­le

Mielipide: Pel­ko­sen­nie­mi ei ole krii­si­kun­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lyhennetty työviikko
Brittitutkimus käynnisti Suomessakin keskustelun nelipäiväisen työviikon hyvistä puolista – myös huonoista puolista on syytä keskustella
Pääkirjoitus

Brit­ti­tut­ki­mus käyn­nis­ti Suo­mes­sa­kin kes­kus­te­lun ne­li­päi­väi­sen työ­vii­kon hyvistä puo­lis­ta – myös huo­nois­ta puo­lis­ta on syytä kes­kus­tel­la

26.02.2023 15:59 8
Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää malleja työajan lyhentämiseksi – selvitys valmistuu ennen vaaleja

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö sel­vit­tää malleja työajan ly­hen­tä­mi­sek­si – sel­vi­tys val­mis­tuu ennen vaaleja

23.02.2023 16:19 7