kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Lomautukset
Nousu kohti pintaa meneillään - Etenkin lomautettujen määrä Lapissa vähentynyt

Nousu kohti pintaa me­neil­lään - Etenkin lo­mau­tet­tu­jen määrä Lapissa vä­hen­ty­nyt

27.07.2021 10:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men joh­ta­mi­ses­sa on­gel­mia

24.04.2020 13:37
Tilaajille
Kemin kaupunginhallituksen sosiaalidemokraatit vaativat malttia kaupungin lomautussuunnitelmiin – 150 työntekijän lomauttaminen ei ole demareiden mukaan linjassa kaupunginhallituksen periaatteiden kanssa

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen so­siaa­li­de­mok­raa­tit vaa­ti­vat malttia kau­pun­gin lo­mau­tus­suun­ni­tel­miin – 150 työn­te­ki­jän lo­maut­ta­mi­nen ei ole de­ma­rei­den mukaan lin­jas­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pe­riaat­tei­den kanssa

29.03.2020 10:25
Tilaajille
Yt-ilmoituksia satelee nyt päivittäin – Lomautusuhan alla on jo yli 3 100 lappilaista

Yt-il­moi­tuk­sia satelee nyt päi­vit­täin – Lo­mau­tu­su­han alla on jo yli 3 100 lap­pi­lais­ta

27.03.2020 16:23
Tilaajille
Korona ajaa kuntia lomauttamaan henkilöstöään – Rovaniemi pyrkii sijoittamaan uusiin tehtäviin niitä, joiden työnteko on estynyt, Sodankylä saattaa aloittaa yt-neuvottelut

Korona ajaa kuntia lo­maut­ta­maan hen­ki­lös­töään – Ro­va­nie­mi pyrkii si­joit­ta­maan uusiin teh­tä­viin niitä, joiden työn­te­ko on es­ty­nyt, So­dan­ky­lä saattaa aloit­taa yt-neu­vot­te­lut

25.03.2020 19:05
Tilaajille
Lomauttaminen muuttumassa helpommaksi ja nopeammaksi vain viiden päivän varoajalla – työmarkkinajärjestöt julkaisivat esityksensä hallitukselle

Lo­maut­ta­mi­nen muut­tu­mas­sa hel­pom­mak­si ja no­peam­mak­si vain viiden päivän va­roa­jal­la – työ­mark­ki­na­jär­jes­töt jul­kai­si­vat esi­tyk­sen­sä hal­li­tuk­sel­le

18.03.2020 19:59
Lomautuksesta seuraa tauko tuloihin – eikä lomautettu yllä ansiopäivärahalla läheskään palkkaansa vastaaviin tuloihin.

Lo­mau­tuk­ses­ta seuraa tauko tu­loi­hin – eikä lo­mau­tet­tu yllä an­sio­päi­vä­ra­hal­la lä­hes­kään palk­kaan­sa vas­taa­viin tu­loi­hin.

17.03.2020 16:08