Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lintuharrastus
Poikasiaan puolustavat varikset ärhentelevät ohikulkijoille Rovaniemellä – Lintuasiantuntija: "Kyllä minä ainakin kiertäisin"

Poi­ka­siaan puo­lus­ta­vat va­rik­set är­hen­te­le­vät ohi­kul­ki­joil­le Ro­va­nie­mel­lä – Lin­tua­sian­tun­ti­ja: "Kyllä minä ainakin kier­täi­sin"

09.06.2023 16:14
Tilaajille
Suomessa huippuharvinainen vihermehiläissyöjä ilmestyi Kajaaniin – sama laji bongattu aiemmin myös Sodankylässä

Suo­mes­sa huip­pu­har­vi­nai­nen vi­her­me­hi­läis­syö­jä il­mes­tyi Ka­jaa­niin – sama laji bon­gat­tu aiemmin myös So­dan­ky­läs­sä

08.06.2023 12:28
Tilaajille
Testasimme lintusovellukset kemiläismetsässä – kokeile tunnistatko nämä neljä siivekästä äänestä

Tes­ta­sim­me lin­tu­so­vel­luk­set ke­mi­läis­met­säs­sä – kokeile tun­nis­tat­ko nämä neljä sii­ve­käs­tä äänestä

19.05.2023 09:37 5
Tilaajille
Lintuharrastuksen suosio kasvaa luontobuumin mukana – talvi on paras aika aloittaa tarkkailu

Lin­tu­har­ras­tuk­sen suosio kasvaa luon­to­buu­min mukana – talvi on paras aika aloit­taa tark­kai­lu

03.02.2022 17:51
Tilaajille
Kemiläinen Jouko Kärkkäinen osaa matkia yli sadan linnun ääntä – " Kun linnuille juttelee, ne saa helposti tulemaan aika lähelle ja luottamaan ihmiseen"

Ke­mi­läi­nen Jouko Kärk­käi­nen osaa matkia yli sadan linnun ääntä – " Kun lin­nuil­le jut­te­lee, ne saa hel­pos­ti tu­le­maan aika lähelle ja luot­ta­maan ih­mi­seen"

25.12.2021 08:00 2
Tilaajille
Jouko Kärkkäinen juttelee linnuille

Jouko Kärk­käi­nen jut­te­lee lin­nuil­le

21.12.2021 11:24
Lääkäri Pekka Peltoniemi päätti laskea Ylläksen kuukkelit – 15 vuotta myöhemmin hän on rengastanut yli 2500 onnenlintua, tuntee niiden suosikki- ja inhokkiruuat ja tietää senkin, miten kuukkeleita tutkimalla voi pelastaa ihmishenkiä

Lääkäri Pekka Pel­to­nie­mi päätti laskea Yl­läk­sen kuuk­ke­lit – 15 vuotta myö­hem­min hän on ren­gas­ta­nut yli 2500 on­nen­lin­tua, tuntee niiden suo­sik­ki- ja in­hok­ki­ruuat ja tietää senkin, miten kuuk­ke­lei­ta tut­ki­mal­la voi pe­las­taa ih­mis­hen­kiä

27.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Toukokuussa nähtiin muuttolinturyntäys – Mukana monia harvinaisuuksia kuten niittysuohaukka, pikkukiljukotka, valkosiipitiira ja sitruunavästäräkki

Tou­ko­kuus­sa nähtiin muut­to­lin­tu­ryn­täys – Mukana monia har­vi­nai­suuk­sia kuten niit­ty­suo­hauk­ka, pik­ku­kil­ju­kot­ka, val­ko­sii­pi­tii­ra ja sit­ruu­na­väs­tä­räk­ki

19.05.2021 20:22
Tilaajille
Lintujen kevätmuutossa tulikin vauhdikas äkkipysäys – Takatalvi ajoi kurjetkin takaisin Lapista etelään

Lin­tu­jen ke­vät­muu­tos­sa tulikin vauh­di­kas äk­ki­py­säys – Ta­ka­tal­vi ajoi kur­jet­kin ta­kai­sin Lapista etelään

28.04.2021 20:49
Tilaajille
Lintujen kevätmuutto harppasi aimo askeleen: Haarapääsky ja kuovi ovat tulleet

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to harp­pa­si aimo as­ke­leen: Haa­ra­pääs­ky ja kuovi ovat tulleet

21.04.2021 07:53 1
Tilaajille
Linturetkelle voi lähteä vähin varustein – Tärkeimmät perushankinnat ovat kiikarit ja lintukirja

Lin­tu­ret­kel­le voi lähteä vähin va­rus­tein – Tär­keim­mät pe­rus­han­kin­nat ovat kii­ka­rit ja lin­tu­kir­ja

18.04.2021 07:30
Tilaajille
Lintuharrastajien joukko on kasvanut koronapandemian aikana– Suomi on yli miljoonan linnunpöntön maa

Lin­tu­har­ras­ta­jien joukko on kas­va­nut ko­ro­na­pan­de­mian aikana– Suomi on yli mil­joo­nan lin­nun­pön­tön maa

12.04.2021 15:23
Sirpa Ulkuniemi näki Rovaniemellä ensimmäisen kevään merkin –  mutta missä sen kaverit ovat?

Sirpa Ul­ku­nie­mi näki Ro­va­nie­mel­lä en­sim­mäi­sen kevään merkin – mutta missä sen kaverit ovat?

25.03.2021 08:46 2
Lapin lintutieteellinen yhdistys valittiin vuoden lintuyhdistykseksi: esimerkillisiä kartoituksia ja aktiivista yleisötoimintaa

Lapin lin­tu­tie­teel­li­nen yh­dis­tys va­lit­tiin vuoden lin­tuyh­dis­tyk­sek­si: esi­mer­kil­li­siä kar­toi­tuk­sia ja ak­tii­vis­ta ylei­sö­toi­min­taa

22.03.2021 12:58
Leppoisa lintumies Kemistä valittiin vuoden lintulaskijaksi – Rauhalan Penalle jokainen retki on ainutlaatuinen

Lep­poi­sa lin­tu­mies Kemistä va­lit­tiin vuoden lin­tu­las­ki­jak­si – Rau­ha­lan Penalle jo­kai­nen retki on ai­nut­laa­tui­nen

28.02.2021 17:00
Tilaajille
Halvoilla kiikareilla alkuun – BirdLife Suomi on valinnut posiolaisen Akseli Myllynevan vuoden 2020 nuoreksi lintuharrastajaksi

Hal­voil­la kii­ka­reil­la alkuun – Bird­Li­fe Suomi on va­lin­nut po­sio­lai­sen Akseli Myl­ly­ne­van vuoden 2020 nuo­rek­si lin­tu­har­ras­ta­jak­si

22.11.2020 18:00
Tilaajille
Lintupaikka: Monimuotoista elämää Harjulammella

Lin­tu­paik­ka: Mo­ni­muo­tois­ta elämää Har­ju­lam­mel­la

05.05.2020 14:32
Lintupaikka: Vesilinnut valtaavat lahden Niskanperällä

Lin­tu­paik­ka: Ve­si­lin­nut val­taa­vat lahden Nis­kan­pe­räl­lä

29.04.2020 10:50
Lintupaikka: Kuhinaa aivan Rovaniemen keskustassa – nyt näkee lokkeja!

Lin­tu­paik­ka: Kuhinaa aivan Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa – nyt näkee lok­ke­ja!

21.04.2020 15:41
Edessä jännä lintukevät – ensimmäiset tunnustelijat ovat lentäneet Rovaniemelle normaalissa aikataulussa

Edessä jännä lin­tu­ke­vät – en­sim­mäi­set tun­nus­te­li­jat ovat len­tä­neet Ro­va­nie­mel­le nor­maa­lis­sa ai­ka­tau­lus­sa

15.04.2020 09:20