Linnan juhlat
Saitko kutsun Linnan juhliin? Ilmianna itsesi tai tuttavasi Lapin Kansan toimitukselle

Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

12.11.2019 14:35
Linnan juhliin enää alle kuukausi – Voiko kutsu jäädä saamatta Postin lakon takia?

Linnan juhliin enää alle kuu­kau­si – Voiko kutsu jäädä saa­mat­ta Postin lakon takia?

11.11.2019 15:45
Itsenäisyyspäivän juhlien teemaksi tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu – "Jokainen voi osaltaan edistää kunnioittavaa keskustelukulttuuria"

It­se­näi­syys­päi­vän juhlien tee­mak­si tieto ja yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu – "Jo­kai­nen voi osal­taan edistää kun­nioit­ta­vaa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria"

30.10.2019 13:52
Linnan juhlat kokosi suomalaiset jälleen television äärelle: 2,44 miljoonaa katsojaa seurasi presidentin vastaanottoa

Linnan juhlat kokosi suo­ma­lai­set jälleen te­le­vi­sion ää­rel­le: 2,44 mil­joo­naa kat­so­jaa seurasi pre­si­den­tin vas­taan­ot­toa

07.12.2018 13:07

Pää­mi­nis­te­ri Sipilä kom­men­toi it­se­näi­syys­päi­vän mie­le­no­soi­tus­ta: Ha­ka­ris­ti­lip­pu­jen hei­lut­te­lu on hä­peäk­si koko Suo­mel­le

07.12.2018 10:18
Linnan juhlat: Näin lappilaiset vieraat juhlivat – Kokosimme kaikki jutut lappilaisvieraista

Linnan juhlat: Näin lap­pi­lai­set vieraat juh­li­vat – Ko­ko­sim­me kaikki jutut lap­pi­lais­vie­rais­ta

07.12.2018 09:52

Emma Karin puvulla oli Linnan juh­lis­sa eri­tyi­nen tarina: "Ky­sees­sä on pienten lasten äiti, joka sel­viy­tyi voit­ta­ja­na aika vai­keas­ta ti­lan­tees­ta"

06.12.2018 23:10
Ympäristövaikuttaja kietoutui sodankyläläiseen kalaverkkoon

Ym­pä­ris­tö­vai­kut­ta­ja kie­tou­tui so­dan­ky­lä­läi­seen ka­la­verk­koon

06.12.2018 22:57
Katri Kulmuni juhli kultaisessa lainamekossa

Katri Kulmuni juhli kul­tai­ses­sa lai­na­me­kos­sa

06.12.2018 22:53
Saamelaiskäräjien puheenjohtajan päätä ei palellut: "Lakki kohottaa tunnelmaa" – Paljasti Linnassa myös uutisen

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jan päätä ei pa­lel­lut: "Lakki ko­hot­taa tun­nel­maa" – Pal­jas­ti Lin­nas­sa myös uutisen

06.12.2018 22:51

Touko Aalto kertoi Linnan juh­lis­sa ran­kas­ta vuo­des­taan: "Häpeän ja epä­on­nis­tu­mi­sen tunteet ovat aika pin­nal­la"

06.12.2018 22:40

Li An­der­son saapui Linnan juhliin sai­raa­la­kan­kais­ta teh­dys­sä pu­vus­sa: "Nuor­ten mie­les­tä luonto ja kan­sal­lis­puis­tot ovat tärkeää isän­maal­li­suut­ta"

06.12.2018 22:29
Presidentti teki Arktisen keskuksen johtajaan vaikutuksen hyvillä kysymyksillä

Pre­si­dent­ti teki Ark­ti­sen kes­kuk­sen joh­ta­jaan vai­ku­tuk­sen hyvillä ky­sy­myk­sil­lä

06.12.2018 22:27
Suur-Hamari: "Täällä ollaan muistelemassa niitä asioita, joiden takia Suomen lippua saa kisoissa kantaa"

Suur-Ha­ma­ri: "Täällä ollaan muis­te­le­mas­sa niitä asioi­ta, joiden takia Suomen lippua saa ki­sois­sa kantaa"

06.12.2018 22:24
"11 kertaa Linnassa ei vielä tee konkaria"

"11 kertaa Lin­nas­sa ei vielä tee kon­ka­ria"

06.12.2018 22:23
Poronnahka-asu jännitti Eeva-Maria Maijalaa

Po­ron­nah­ka-asu jän­nit­ti Ee­va-Ma­ria Mai­ja­laa

06.12.2018 22:16
Markus Lohi Linnan juhlissa: Puhdas ilma on lappilaisille itsestäänselvyys, jota ei ehkä osata arvostaa

Markus Lohi Linnan juh­lis­sa: Puhdas ilma on lap­pi­lai­sil­le it­ses­tään­sel­vyys, jota ei ehkä osata ar­vos­taa

06.12.2018 22:10
Kadonneiden etsijä Reino Savukoski löysi vanhan työkaverinsa Linnasta

Ka­don­nei­den etsijä Reino Sa­vu­kos­ki löysi vanhan työ­ka­ve­rin­sa Lin­nas­ta

06.12.2018 22:09
Mustajärvi: "Ilmastoa ei ole nostettu juhlien teemaksi turhaan"

Mus­ta­jär­vi: "Il­mas­toa ei ole nos­tet­tu juhlien tee­mak­si tur­haan"

06.12.2018 22:06
Erva Niittyvuopiolle kutsu Linnaan oli yllätys Vuoden pappi -tittelistä huolimatta – Anna Morottaja pääsi esiintymään tv-lähetykseen

Erva Niit­ty­vuo­piol­le kutsu Linnaan oli yllätys Vuoden pappi -tit­te­lis­tä huo­li­mat­ta – Anna Mo­rot­ta­ja pääsi esiin­ty­mään tv-lä­he­tyk­seen

06.12.2018 22:02