tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Liivijengit
Mies pahoinpideltiin tajuttomaksi Oulun keskustan ravintolassa – KRP:n mukaan epäillyillä oli yllään rikollisjärjestön liivit

Mies pa­hoin­pi­del­tiin ta­jut­to­mak­si Oulun kes­kus­tan ra­vin­to­las­sa – KRP:n mukaan epäil­lyil­lä oli yllään ri­kol­lis­jär­jes­tön liivit

17.01.2021 16:02
Tilaajille
Alankomaat kielsi Helvetin Enkelien toiminnan – Hovioikeus: kielto koskee nimen, jengiliivien ja tunnusten käyttämistä julkisesti

Alan­ko­maat kielsi Hel­ve­tin En­ke­lien toi­min­nan – Ho­vioi­keus: kielto koskee nimen, jen­gi­lii­vien ja tun­nus­ten käyt­tä­mis­tä jul­ki­ses­ti

16.12.2020 14:38 1
Analyysi: Useat Euroopan maat ryhtyivät nujertamaan liivijengejä toimintakielloilla – rikollisryhmät haraavat vastaan valituksin ja kepulikonstein

Ana­lyy­si: Useat Eu­roo­pan maat ryh­tyi­vät nu­jer­ta­maan lii­vi­jen­ge­jä toi­min­ta­kiel­loil­la – ri­kol­lis­ryh­mät ha­raa­vat vastaan va­li­tuk­sin ja ke­pu­li­kons­tein

16.11.2020 06:00
Tilaajille
Syyttäjän mukaan liivijengin ex-pomo Janne "Nacci" Tranberg ja liikemies Niko Ranta-aho vyöryttivät Suomeen parissa vuodessa yli 200 kiloa amfetamiinia

Syyt­tä­jän mukaan lii­vi­jen­gin ex-pomo Janne "Nacci" Tran­berg ja lii­ke­mies Niko Ran­ta-aho vyö­ryt­ti­vät Suomeen parissa vuo­des­sa yli 200 kiloa am­fe­ta­mii­nia

30.01.2020 12:08
Ennätyssuuren huumevyyhdin käsittely alkaa turvasalissa – Kymmenien syytettyjen joukossa muun muassa liivijengi Cannonballin entinen johtaja

En­nä­tys­suu­ren huu­me­vyyh­din kä­sit­te­ly alkaa tur­va­sa­lis­sa – Kym­me­nien syy­tet­ty­jen jou­kos­sa muun muassa lii­vi­jen­gi Can­non­bal­lin entinen johtaja

30.01.2020 06:00
Liivijengeissä pyörivän Tara Koivukosken esikoiskirja kertoo selviytymisestä väkivallan syöksykierteessä – "Hyvien riveissä on pahoja ja pahojen riveissä hyviä"

Lii­vi­jen­geis­sä pyö­ri­vän Tara Koi­vu­kos­ken esi­kois­kir­ja kertoo sel­viy­ty­mi­ses­tä vä­ki­val­lan syök­sy­kier­tees­sä – "Hyvien ri­veis­sä on pahoja ja pahojen ri­veis­sä hyviä"

28.01.2020 06:00
Tilaajille
Kiellettyjen jengien tunnuksia ei saa enää näkyä

Kiel­let­ty­jen jengien tun­nuk­sia ei saa enää näkyä

27.01.2020 13:24
Oikeus määräsi United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon – Viranomaiset hakevat ennakkotapausta, jolla rikollisjengit saataisiin lakkautetuksi

Oikeus määräsi United Brot­her­hoo­din vä­li­ai­kai­seen toi­min­ta­kiel­toon – Vi­ran­omai­set hakevat en­nak­ko­ta­paus­ta, jolla ri­kol­lis­jen­git saa­tai­siin lak­kau­te­tuk­si

24.01.2020 13:23
"Olisi naiivia ajatella, etteivät viranomaiset jatka toiseen kohteeseen" – Liivijengit yhdistivät voimansa estääkseen viranomaisia kaatamasta UB-jengiä

"Olisi naiivia aja­tel­la, ett­ei­vät vi­ran­omai­set jatka toiseen koh­tee­seen" – Lii­vi­jen­git yh­dis­ti­vät voi­man­sa es­tääk­seen vi­ran­omai­sia kaa­ta­mas­ta UB-jen­giä

03.01.2020 19:00
Tilaajille
Vankiloissa kovat otteet käyttöön: näin muita vankeja ja henkilökuntaa terrorisoivat liivijengiläiset laitetaan kuriin

Van­ki­lois­sa kovat otteet käyt­töön: näin muita vankeja ja hen­ki­lö­kun­taa ter­ro­ri­soi­vat lii­vi­jen­gi­läi­set lai­te­taan kuriin

08.12.2019 06:00
Tilaajille
Oikeus antoi liivijengi United Brotherhoodille 10 päivää lisäaikaa vastata sitä koskevaan kieltokanteeseen

Oikeus antoi lii­vi­jen­gi United Brot­her­hoo­dil­le 10 päivää li­sä­ai­kaa vastata sitä kos­ke­vaan kiel­to­kan­tee­seen

14.11.2019 15:16
"Rikollisjengi United Brotherhoodilla ei ole valta-asemaa vankiloissa" — Rikosseuraamuslaitoksen uusi johtaja Arto Kujala haluaa kaikki uhkaukset poliisille

"Ri­kol­lis­jen­gi United Brot­her­hoo­dil­la ei ole val­ta-ase­maa van­ki­lois­sa" — Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen uusi johtaja Arto Kujala haluaa kaikki uh­kauk­set po­lii­sil­le

27.09.2019 06:35