Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lášmmohallan
Koronavirusáigodat hástáleaddji hárjehallamii - Dehálaš aŋkke lihkadit

Ko­ro­na­vi­rusái­go­dat hástá­leadd­ji hár­je­hal­la­mii - Dehálaš aŋkke lih­ka­dit

02.04.2020 16:11