Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

koskelan surma
Surmatun nuoren omaisille tuomio tuo helpotusta, luonnehtii asianajaja

Sur­ma­tun nuoren omai­sil­le tuomio tuo hel­po­tus­ta, luon­neh­tii asian­aja­ja

03.09.2021 15:49
Käräjäoikeus tuomitsi kolme alaikäistä vankeuteen Koskelan murhasta – pisin rangaistus runsas 10 vuotta

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si kolme ala­ikäis­tä van­keu­teen Kos­ke­lan mur­has­ta – pisin ran­gais­tus runsas 10 vuotta

03.09.2021 15:23
Koskelan henkirikoksesta oikeuden ratkaisu tänään – langetetaanko alaikäisille syytetyille Suomessa harvinainen murhatuomio?

Kos­ke­lan hen­ki­ri­kok­ses­ta oi­keu­den rat­kai­su tänään – lan­ge­te­taan­ko ala­ikäi­sil­le syy­te­tyil­le Suo­mes­sa har­vi­nai­nen mur­ha­tuo­mio?

03.09.2021 07:48 2
Helsingin Koskelan murhasta syytetyt pojat määrättiin mielentilatutkimukseen

Hel­sin­gin Kos­ke­lan mur­has­ta syy­te­tyt pojat mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen

24.03.2021 15:42