Koronaviruksen toinen aalto
"Tämä ei kerro kaunista kuvaa kansankodin kyvystä pitää perheenjäsenistään huolta" – Ruotsi muuttanee koronalinjaansa toisen aallon myötä

"Tämä ei kerro kau­nis­ta kuvaa kan­san­ko­din kyvystä pitää per­heen­jä­se­nis­tään huolta" – Ruotsi muut­ta­nee ko­ro­na­lin­jaan­sa toisen aallon myötä

19.08.2020 18:00 1
Kritiikki koronan torjunnan johtamiseen yltyy – keskustan varapuheenjohtaja ihmettelee sooloilua hallituksessa

Kri­tiik­ki koronan tor­jun­nan joh­ta­mi­seen yltyy – kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ih­met­te­lee soo­loi­lua hal­li­tuk­ses­sa

15.08.2020 11:56 0
Länsi-Pohjaan suositellaan etätöitä ja koko Lappiin maskeja - "Yllätyksenä tämä tuli, mutta ei se ole huono keino torjua mahdollisia tartuntoja."

Län­si-Poh­jaan suo­si­tel­laan etä­töi­tä ja koko Lappiin maskeja - "Yl­lä­tyk­se­nä tämä tuli, mutta ei se ole huono keino torjua mah­dol­li­sia tar­tun­to­ja."

13.08.2020 17:11 8
Tilaajille
Tuleeko koronaviruksen toinen aalto Suomeen? – Kokosimme yhteen tehokkaimmat keinot, joilla voit suojata itseäsi ja muita

Tuleeko ko­ro­na­vi­ruk­sen toinen aalto Suo­meen? – Ko­ko­sim­me yhteen te­hok­kaim­mat keinot, joilla voit suojata itseäsi ja muita

12.08.2020 06:00 1
Koronatesteihin pääsyn hitaus vaarantaa toisen aallon torjuntaa – päätökset on tehtävä sumussa

Ko­ro­na­tes­tei­hin pääsyn hitaus vaa­ran­taa toisen aallon tor­jun­taa – pää­tök­set on tehtävä sumussa

11.08.2020 20:00 1
Tilaajille
Pitääkö koronan toisen aallon tulosta Lappiin olla huolissaan? – "Meidän ei kannattaisi sitä toista aaltoa täällä odotella, vaan toimia ohjeiden mukaan, jotta voisimme mahdollisesti välttää sen"

Pitääkö koronan toisen aallon tulosta Lappiin olla huo­lis­saan? – "Meidän ei kan­nat­tai­si sitä toista aaltoa täällä odo­tel­la, vaan toimia oh­jei­den mukaan, jotta voi­sim­me mah­dol­li­ses­ti välttää sen"

06.08.2020 18:30 2
Tilaajille
HUS:n toimitusjohtaja Ylelle: Koronaviruksen toinen aalto on jo täällä

HUS:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Ylelle: Ko­ro­na­vi­ruk­sen toinen aalto on jo täällä

05.08.2020 22:25 0