kirurgia
Tutkimus: Leikkauspotilaat kannattaisi priorisoida rokotuksissa, ehkäisisi kuolemia – Suurtutkimuksessa mukana edustus Oulun yliopistosta

Tut­ki­mus: Leik­kaus­po­ti­laat kan­nat­tai­si prio­ri­soi­da ro­ko­tuk­sis­sa, eh­käi­si­si kuo­le­mia – Suur­tut­ki­muk­ses­sa mukana edustus Oulun yli­opis­tos­ta

25.03.2021 06:29
Koronavirusepidemia ja kevät lisänneet käsivammojen määrää – Klapikoneen kanssa pitää nyt olla varovaisempi kuin koskaan, muistuttaa käsikirurgi

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia ja kevät li­sän­neet kä­si­vam­mo­jen määrää – Kla­pi­ko­neen kanssa pitää nyt olla va­ro­vai­sem­pi kuin kos­kaan, muis­tut­taa kä­si­ki­rur­gi

26.03.2020 08:25
Tilaajille
Kaksi leikkaussalia ja magneettikuvauslaitteet – Tällaisen päiväsairaalan Mehiläinen rakentaa Rovaniemelle

Kaksi leik­kaus­sa­lia ja mag­neet­ti­ku­vaus­lait­teet – Täl­lai­sen päi­vä­sai­raa­lan Me­hi­läi­nen ra­ken­taa Ro­va­nie­mel­le

07.02.2020 19:45
Tilaajille