Kirjaklassikot
Tuntsa kestää tulkinnat – Väinö Linnan klassikkoteos sai nuorison tekemään mielikuvituksellisia fanifiktioita ja "Tuntsa-videoita"

Tuntsa kestää tul­kin­nat – Väinö Linnan klas­sik­ko­teos sai nuo­ri­son te­ke­mään mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia fa­ni­fik­tioi­ta ja "Tunt­sa-vi­deoi­ta"

09.08.2020 08:00
Tilaajille
Tunnetko kirjaklassikoita? Asiantuntijat listasivat pyynnöstämme tämän hetken arvostetuimmat kirjat, jotka jokaisen kannattaisi lukea

Tun­net­ko kir­jak­las­si­koi­ta? Asian­tun­ti­jat lis­ta­si­vat pyyn­nös­täm­me tämän hetken ar­vos­te­tuim­mat kirjat, jotka jo­kai­sen kan­nat­tai­si lukea

29.12.2019 08:00
Tilaajille