Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemera-tuki
Kemera-tuen käyttö kasvoi reilusti Lapissa – tukea ehtii hakea syyskuun loppuun asti

Ke­me­ra-tuen käyttö kasvoi rei­lus­ti Lapissa – tukea ehtii hakea syys­kuun loppuun asti

18.09.2023 21:16
Tilaajille
Moni metsänomistaja on tietämätön tuesta, jolla puusta saisi paremman tuoton – uusi tuki korvaamassa nykyisen reilun vuoden päästä

Moni met­sän­omis­ta­ja on tie­tä­mä­tön tuesta, jolla puusta saisi pa­rem­man tuoton – uusi tuki kor­vaa­mas­sa ny­kyi­sen reilun vuoden päästä

08.12.2022 06:00 1
Tilaajille
Kemera-tuen käyttö metsänhoitotöihin Lapissa on ollut poikkeuksellisen alhaista kuluvana vuonna

Ke­me­ra-tuen käyttö met­sän­hoi­to­töi­hin Lapissa on ollut poik­keuk­sel­li­sen al­hais­ta ku­lu­va­na vuonna

01.09.2022 16:55 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi on met­sä­tei­den luvattu maa – minut pa­ko­te­taan maan­omis­ta­ja­na osal­lis­tu­maan ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­seen

06.10.2021 18:25 4
Tilaajille
Kemera-tukea on käytetty Lapissa alkuvuodesta selvästi edellisvuotta enemmän: "Tukimaksujen lisäys antaa toiveita siitä, metsänhoitotöihin panostetaan"

Ke­me­ra-tu­kea on käy­tet­ty Lapissa al­ku­vuo­des­ta sel­väs­ti edel­lis­vuot­ta enem­män: "Tu­ki­mak­su­jen lisäys antaa toi­vei­ta siitä, met­sän­hoi­to­töi­hin pa­nos­te­taan"

12.05.2021 14:00 1
Tilaajille