Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Katuvalot
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin – näihin aikoihin valoja aiotaan sammuttaa sähköpulan uhatessa

Väy­lä­vi­ras­to va­rau­tuu maan­tie­va­lais­tuk­sen osit­tai­siin sam­mu­tuk­siin – näihin ai­koi­hin valoja aiotaan sam­mut­taa säh­kö­pu­lan uha­tes­sa

02.12.2022 20:38 1
Tilaajille
Pimeät valopylväät herättävät hämmennystä eri puolilla Rovaniemeä – Vikajärvellä poistettiin valotolppia, jotta tuulivoimalan osia kuljettavat ajoneuvot mahtuivat kääntymään

Pimeät va­lo­pyl­väät he­rät­tä­vät häm­men­nys­tä eri puo­lil­la Ro­va­nie­meä – ­Vi­ka­jär­vel­lä pois­tet­tiin va­lo­tolp­pia, jotta tuu­li­voi­ma­lan osia kul­jet­ta­vat ajo­neu­vot mah­tui­vat kään­ty­mään

27.10.2022 19:44 7
Tilaajille
Valosaasteen määrä on ollut vuosikymmenet tasaisessa kasvussa – silti moni ei edes tiedä altistuvansa sille iltojen pimetessä

Va­lo­saas­teen määrä on ollut vuo­si­kym­me­net ta­sai­ses­sa kas­vus­sa – silti moni ei edes tiedä al­tis­tu­van­sa sille iltojen pi­me­tes­sä

29.08.2022 07:00 1
Tilaajille