Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Jokien kunnostukset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­net­tä­jo­ki kuntoon

02.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi jokien kun­nos­tus ei on­nis­tu?

04.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Kunnostus sai Jerisjoen tulvimaan – Alamuonion osakaskunta teki tutkintapyynnön kunnostustöistä, joita se kutsuu epäonnistuneiksi

Kun­nos­tus sai Je­ris­joen tul­vi­maan – Ala­muo­nion osa­kas­kun­ta teki tut­kin­ta­pyyn­nön kun­nos­tus­töis­tä, joita se kutsuu epä­on­nis­tu­neik­si

21.10.2022 08:05 8
Tilaajille
Euroopan suurin vesiluonnon ennallistamishanke käynnistyy Tornionjokilaaksossa – ojitettuja soita ennallistetaan, kalojen vaellusesteitä poistetaan

Eu­roo­pan suurin ve­si­luon­non en­nal­lis­ta­mis­han­ke käyn­nis­tyy Tor­nion­jo­ki­laak­sos­sa – oji­tet­tu­ja soita en­nal­lis­te­taan, kalojen vael­lus­es­tei­tä pois­te­taan

21.09.2022 10:09 5
Tilaajille
Uittoa varten perattuun Inarin Kirakkajokeen rakennetaan taimenille uusia kutupesiä: "Aika pienellä työllä saadaan tosi nättiin kuntoon nämä joet"

Uittoa varten pe­rat­tuun Inarin Ki­rak­ka­jo­keen ra­ken­ne­taan tai­me­nil­le uusia ku­tu­pe­siä: "Aika pie­nel­lä työllä saadaan tosi nättiin kuntoon nämä joet"

12.08.2022 19:56 4
Tilaajille
Helikopteri tuo kalojen kutusoraa Livojokeen – raakut inventoitiin uudella menetelmällä

He­li­kop­te­ri tuo kalojen ku­tu­so­raa Li­vo­jo­keen – raakut in­ven­toi­tiin uudella me­ne­tel­mäl­lä

31.08.2021 14:00