Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Hyötyjäteasemat
Väärin lajitellut jätteet aiheuttavat vuosittain vaaratilanteita jätteenkuljettajille – viimeisin tilanne heinäkuulta, jolloin painepakkaus räjähti jäteautossa Kilpisjärvellä ja aiheutti tulipalon

Väärin la­ji­tel­lut jätteet ai­heut­ta­vat vuo­sit­tain vaa­ra­ti­lan­tei­ta jät­teen­kul­jet­ta­jil­le – vii­mei­sin tilanne hei­nä­kuul­ta, jolloin pai­ne­pak­kaus räjähti jä­te­au­tos­sa Kil­pis­jär­vel­lä ja ai­heut­ti tu­li­pa­lon

29.08.2022 13:21 3
Tilaajille
Posio harkitsee jätetaksojen tarkistamista – "Jäteasemalla ei ole punnitusmahdollisuutta, se on lähinnä kustannuskysymys"

Posio har­kit­see jä­te­tak­so­jen tar­kis­ta­mis­ta – "Jä­tea­se­mal­la ei ole pun­ni­tus­mah­dol­li­suut­ta, se on lähinnä kus­tan­nus­ky­sy­mys"

11.08.2021 13:13
Tilaajille