Hammasasema Suusalonki
Hammasasema Suusalongissa tulija vastaanotetaan lämpimällä hymyllä – ”Olemme panostaneet erityisesti pelkohoitoon vuosien varrella”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ham­mas­ase­ma Suu­sa­lon­gis­sa tulija vas­taan­ote­taan läm­pi­mäl­lä hymyllä – ”Olemme pa­nos­ta­neet eri­tyi­ses­ti pel­ko­hoi­toon vuosien var­rel­la”

20.11.2019 06:00 0