Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

GlobalConnect Oy
GlobalConnectilta 5,5 miljoonan euron lisäinvestoinnit Pohjois-Suomeen
Mainos GlobalConnect Oy

Glo­bal­Con­nec­til­ta 5,5 mil­joo­nan euron li­sä­in­ves­toin­nit Poh­jois-Suo­meen

12.02.2024 06:00