Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Elokuvakasvatus

So­dan­ky­län lap­sil­le elo­ku­va­kas­va­tus­ta ko­ti­ky­län elo­ku­va­juh­lil­ta

15.09.2021 15:52
Tilaajille

Elo­ku­va­juh­lien vai­ku­tus näkyy So­dan­ky­läs­sä vuoden ympäri elo­ku­va­kas­va­tuk­se­na – näin on myös poik­keus­vuon­na

22.09.2020 17:40
Tilaajille