Elina Lepomäki
Kokoomuksen Lepomäki vaatii yrittäjille lisäaikaa: "Yritysten kriisiä pitäisi helpottaa myös verotuksen kautta"

Ko­koo­muk­sen Le­po­mä­ki vaatii yrit­tä­jil­le li­säai­kaa: "Y­ri­tys­ten kriisiä pitäisi hel­pot­taa myös ve­ro­tuk­sen kautta"

07.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Kokoomus äänestää Porissa varapuheenjohtajista – Häkkänen ja Lepomäki kisaavat suurimmasta äänipotista

Ko­koo­mus ää­nes­tää Porissa va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta – Häk­kä­nen ja Le­po­mä­ki ki­saa­vat suu­rim­mas­ta ää­ni­po­tis­ta

04.09.2020 06:00
Moni haluaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan yltämään kaikille työntekijöille, mutta muutosta tuskin tulee
Kolumni Pekka Rytkönen

Moni ha­luai­si an­sio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van yl­tä­mään kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le, mutta muu­tos­ta tuskin tulee

30.07.2020 10:51
Tilaajille
Elina Lepomäki ei haasta Orpoa, mutta saattaa pyrkiä kokoomuksen varapuheenjohtajaksi – "Oppositiotyössä aletaan niittää tulosta, siitä ei ole kahta sanaa"

Elina Le­po­mä­ki ei haasta Orpoa, mutta saattaa pyrkiä ko­koo­muk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si – "Op­po­si­tio­työs­sä aletaan niittää tu­los­ta, siitä ei ole kahta sanaa"

23.02.2020 12:11
Tilaajille
Elina Lepomäki ei haasta Orpoa, mutta saattaa pyrkiä kokoomuksen varapuheenjohtajaksi – "Oppositiotyössä aletaan niittää tulosta, siitä ei ole kahta sanaa"

Elina Le­po­mä­ki ei haasta Orpoa, mutta saattaa pyrkiä ko­koo­muk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si – "Op­po­si­tio­työs­sä aletaan niittää tu­los­ta, siitä ei ole kahta sanaa"

21.02.2020 21:31
Tilaajille