Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Eduro-säätiö
Digitaidot kateissa? Eduron etävalmennus auttaa ottamaan digiloikan ja työllistymään paremmin
Mainos Eduro-säätiö

Di­gi­tai­dot ka­teis­sa? Eduron etä­val­men­nus auttaa ot­ta­maan di­gi­loi­kan ja työl­lis­ty­mään pa­rem­min

21.08.2023 06:00
Miten näkymätön osaaminen saadaan näkyväksi uuden ammatillisen etävalmennuksen avulla? Eduro järjestää etävalmennuskoulutuksen työpajavalmentajille ympäri Lapin
Mainos Eduro-säätiö

Miten nä­ky­mä­tön osaa­mi­nen saadaan nä­ky­väk­si uuden am­ma­til­li­sen etä­val­men­nuk­sen avulla? Eduro jär­jes­tää etä­val­men­nus­kou­lu­tuk­sen työ­pa­ja­val­men­ta­jil­le ympäri Lapin

08.05.2023 06:00