Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

E-urheilu

Ihan kuin oi­keas­sa autossa istuisi – "10-20 vuoden päästä for­mu­las­ta­rat löy­de­tään si­mu­laat­to­ri­kus­kien jou­kos­ta"

25.08.2021 16:45 1
Tilaajille

Lapin Kansa Live klo 10: Edessä kol­mi­päi­väi­sen tur­nauk­sen rat­kai­su­het­ket, Mid­night Sun Games hui­pen­tuu tänään mi­ta­li­pe­lei­hin – katso mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä suorana täältä

18.07.2021 09:00

Mid­night Sun Games jatkui Ro­va­nie­mel­lä, toisena päivänä selvisi jat­ko­pai­kat – katso lauan­tain tal­len­ne täältä

19.07.2021 14:30 1

Mid­night Sun Games keräsi Ro­va­nie­mel­lä CS:GO -jouk­kueet yhteen, tur­nauk­sen loh­ko­pe­lit start­ta­si­vat per­jan­tai­na – katso avaus­päi­vä tal­len­tee­na

19.07.2021 14:28
Tilaajille

CS:GO -tur­nauk­ses­sa jaossa ra­ha­pal­kin­to – Lapin Kansa näyttää Mid­night Sun Gamesin Counter Strike -tur­nauk­sen suorana

16.07.2021 16:21
Tilaajille

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet myös e-ur­hei­luun: ”Ta­val­laan paluuta juu­ril­le”

26.04.2021 19:30
Tilaajille

Lap­pias­ta löytyy polku e-ur­hei­li­jal­le – työ­elä­mäs­sä tuiki tärkeät tii­mi­työ­tai­dot ke­hit­ty­vät e-ur­hei­lun myötä

03.03.2021 14:53

RoKi laa­jen­taa toi­min­taan­sa elekt­ro­ni­sen ur­hei­lun puo­lel­le

18.12.2020 18:32
Tilaajille

RoPS valitsi Fan­ta­sya­li97:n ja kyll­mar21x:n pe­laa­jik­si eFu­tis­lii­gaan

15.10.2020 09:35
Tilaajille

E-ur­hei­lu­han­ke hui­pen­tuu kol­mi­päi­väi­seen pe­li­ta­pah­tu­maan – yleisö pääsee seu­raa­maan livenä CS:GO-tur­naus­ta

30.06.2020 15:16

Am­mat­ti­opis­to Lappian ur­hei­lu­aka­te­mia laa­jen­taa e-ur­hei­luun

05.06.2020 10:48
Tilaajille

Epä­koh­tien esille nostaja ja e-ur­hei­lu aktiivi – Miisa Nuorgam on vuoden nainen 2020

05.06.2020 13:14
Tilaajille

Elekt­ro­ni­sen ur­hei­lun 23-vuo­tias kii­na­lais­huip­pu lopetti uransa va­ka­vien ter­veys­huo­lien takia

03.06.2020 15:57
Tilaajille

Korona on ajanut suo­ma­lai­sen huip­pu-ur­hei­lun ta­lousk­rii­siin, viekö e-ur­hei­lu lo­put­kin rahat? – "e-ur­hei­lul­la on nyt hyvä mah­dol­li­suus pa­ran­taa ta­lou­del­lis­ta ase­maan­sa"

26.05.2020 08:41

Poika joka pelasi liikaa – Topias Taa­vit­sai­ses­ta kypsyi kak­sin­ker­tai­nen maail­man­mes­ta­ri ja mil­jo­nää­ri.

28.03.2020 17:57
Tilaajille
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Ta­voit­tee­na pe­rus­taa e-ur­hei­lu­seu­ra Ro­va­nie­mel­le

13.12.2019 10:39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Vi­deo­pe­lit olym­pia­lai­siin?

14.11.2019 05:00
Tilaajille

AKK pa­nos­taa di­gi­taa­li­seen au­to­ur­hei­luun – ensi vuonna Suomen mes­ta­ruu­det rat­ko­taan sekä ral­li­cros­sis­sa että ra­ta-ajos­sa

31.10.2019 20:21
Tilaajille