Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kolumni: Ensin mas­sii­vi­nen velka, sitten elä­ke­ra­has­tot, kenen taskuun käsi seu­raa­vak­si ha­lu­taan työn­tää?

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

E-urheilu
E-urheilu ammattimaistuu ja oululaisseura Blue Whites harjoittelee kuntovalmentajan opeilla – Näin e-pelaaja Aleksi Donskoi valmistautuu pelipäivään

E-ur­hei­lu am­mat­ti­mais­tuu ja ou­lu­lais­seu­ra Blue Whites har­joit­te­lee kun­to­val­men­ta­jan opeilla – Näin e-pe­laa­ja Aleksi Donskoi val­mis­tau­tuu pe­li­päi­vään

02.10.2021 06:30 1
Tilaajille
Ihan kuin oikeassa autossa istuisi – "10-20 vuoden päästä formulastarat löydetään simulaattorikuskien joukosta"

Ihan kuin oi­keas­sa autossa istuisi – "10-20 vuoden päästä for­mu­las­ta­rat löy­de­tään si­mu­laat­to­ri­kus­kien jou­kos­ta"

25.08.2021 16:45 1
Tilaajille
Lapin Kansa Live klo 10: Edessä kolmipäiväisen turnauksen ratkaisuhetket, Midnight Sun Games huipentuu tänään mitalipeleihin – katso maksutonta lähetystä suorana täältä

Lapin Kansa Live klo 10: Edessä kol­mi­päi­väi­sen tur­nauk­sen rat­kai­su­het­ket, Mid­night Sun Games hui­pen­tuu tänään mi­ta­li­pe­lei­hin – katso mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä suorana täältä

18.07.2021 09:00
Midnight Sun Games jatkui Rovaniemellä, toisena päivänä selvisi jatkopaikat – katso lauantain tallenne täältä

Mid­night Sun Games jatkui Ro­va­nie­mel­lä, toisena päivänä selvisi jat­ko­pai­kat – katso lauan­tain tal­len­ne täältä

19.07.2021 14:30 1
Midnight Sun Games keräsi Rovaniemellä CS:GO -joukkueet yhteen, turnauksen lohkopelit starttasivat perjantaina – katso avauspäivä tallenteena

Mid­night Sun Games keräsi Ro­va­nie­mel­lä CS:GO -jouk­kueet yhteen, tur­nauk­sen loh­ko­pe­lit start­ta­si­vat per­jan­tai­na – katso avaus­päi­vä tal­len­tee­na

19.07.2021 14:28
Tilaajille
CS:GO -turnauksessa jaossa rahapalkinto – Lapin Kansa näyttää Midnight Sun Gamesin Counter Strike -turnauksen suorana

CS:GO -tur­nauk­ses­sa jaossa ra­ha­pal­kin­to – Lapin Kansa näyttää Mid­night Sun Gamesin Counter Strike -tur­nauk­sen suorana

16.07.2021 16:21
Tilaajille
Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet myös e-urheiluun: ”Tavallaan paluuta juurille”

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet myös e-ur­hei­luun: ”Ta­val­laan paluuta juu­ril­le”

26.04.2021 19:30
Tilaajille
Lappiasta löytyy polku e-urheilijalle – työelämässä tuiki tärkeät tiimityötaidot kehittyvät e-urheilun myötä

Lap­pias­ta löytyy polku e-ur­hei­li­jal­le – työ­elä­mäs­sä tuiki tärkeät tii­mi­työ­tai­dot ke­hit­ty­vät e-ur­hei­lun myötä

03.03.2021 14:53
RoKi laajentaa toimintaansa elektronisen urheilun puolelle

RoKi laa­jen­taa toi­min­taan­sa elekt­ro­ni­sen ur­hei­lun puo­lel­le

18.12.2020 18:32
Tilaajille
RoPS valitsi Fantasyali97:n ja kyllmar21x:n pelaajiksi eFutisliigaan

RoPS valitsi Fan­ta­sya­li97:n ja kyll­mar21x:n pe­laa­jik­si eFu­tis­lii­gaan

15.10.2020 09:35
Tilaajille
E-urheiluhanke huipentuu kolmipäiväiseen pelitapahtumaan – yleisö pääsee seuraamaan livenä CS:GO-turnausta

E-ur­hei­lu­han­ke hui­pen­tuu kol­mi­päi­väi­seen pe­li­ta­pah­tu­maan – yleisö pääsee seu­raa­maan livenä CS:GO-tur­naus­ta

30.06.2020 15:16
Ammattiopisto Lappian urheiluakatemia laajentaa e-urheiluun

Am­mat­ti­opis­to Lappian ur­hei­lu­aka­te­mia laa­jen­taa e-ur­hei­luun

05.06.2020 10:48
Tilaajille
Epäkohtien esille nostaja ja e-urheilu aktiivi – Miisa Nuorgam on vuoden nainen 2020

Epä­koh­tien esille nostaja ja e-ur­hei­lu aktiivi – Miisa Nuorgam on vuoden nainen 2020

05.06.2020 13:14
Tilaajille
Elektronisen urheilun 23-vuotias kiinalaishuippu lopetti uransa vakavien terveyshuolien takia

Elekt­ro­ni­sen ur­hei­lun 23-vuo­tias kii­na­lais­huip­pu lopetti uransa va­ka­vien ter­veys­huo­lien takia

03.06.2020 15:57
Tilaajille
Korona on ajanut suomalaisen huippu-urheilun talouskriisiin, viekö e-urheilu loputkin rahat? – "e-urheilulla on nyt hyvä mahdollisuus parantaa taloudellista asemaansa"

Korona on ajanut suo­ma­lai­sen huip­pu-ur­hei­lun ta­lousk­rii­siin, viekö e-ur­hei­lu lo­put­kin rahat? – "e-ur­hei­lul­la on nyt hyvä mah­dol­li­suus pa­ran­taa ta­lou­del­lis­ta ase­maan­sa"

26.05.2020 08:41
Poika joka pelasi liikaa – Topias Taavitsaisesta kypsyi kaksinkertainen maailmanmestari ja miljonääri.

Poika joka pelasi liikaa – Topias Taa­vit­sai­ses­ta kypsyi kak­sin­ker­tai­nen maail­man­mes­ta­ri ja mil­jo­nää­ri.

28.03.2020 17:57
Tilaajille
Lauantaivieras: Tavoitteena perustaa e-urheiluseura Rovaniemelle
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Ta­voit­tee­na pe­rus­taa e-ur­hei­lu­seu­ra Ro­va­nie­mel­le

13.12.2019 10:39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Vi­deo­pe­lit olym­pia­lai­siin?

14.11.2019 05:00
Tilaajille
AKK panostaa digitaaliseen autourheiluun – ensi vuonna Suomen mestaruudet ratkotaan sekä rallicrossissa että rata-ajossa

AKK pa­nos­taa di­gi­taa­li­seen au­to­ur­hei­luun – ensi vuonna Suomen mes­ta­ruu­det rat­ko­taan sekä ral­li­cros­sis­sa että ra­ta-ajos­sa

31.10.2019 20:21
Tilaajille