tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Barentsin euroarktinen alue
Barentsin yhteistyön rakenteita ei haluta hajottaa – suurlähettiläs Jari Vilén näkee Pohjoismailla ainutlaatuisen mahdollisuuden yhteistyöhön

Ba­rent­sin yh­teis­työn ra­ken­tei­ta ei haluta ha­jot­taa – suur­lä­het­ti­läs Jari Vilén näkee Poh­jois­mail­la ai­nut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den yh­teis­työ­hön

21.09.2022 19:30 1
Tilaajille
Barentsin alueella on huima investointipotentiaali, mutta pullonkaulaksi voi muodostua pula osaavasta työvoimasta

Ba­rent­sin alueel­la on huima in­ves­toin­ti­po­ten­tiaa­li, mutta pul­lon­kau­lak­si voi muo­dos­tua pula osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta

09.02.2022 14:48 2
Tilaajille