Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Aleksandr Bolshunov
Aleksandr Bolshunov 30 kilometriin typistyneen yhteislähtökisan voittaja

Alek­sandr Bols­hu­nov 30 ki­lo­met­riin ty­pis­ty­neen yh­teis­läh­tö­ki­san voit­ta­ja

19.02.2022 10:51 4
Bolshunov kiri pakkaskisan kärkeen, Remi Lindholm jatkoi hyviä hiihtojaan

Bols­hu­nov kiri pak­kas­ki­san kär­keen, Remi Lind­holm jatkoi hyviä hiih­to­jaan

28.11.2021 15:01
Bolshunov kukisti Iivo Niskasen Oloksella - Maltsev kisan nopein

Bols­hu­nov kukisti Iivo Nis­ka­sen Olok­sel­la - Maltsev kisan nopein

21.11.2021 13:39
Tilaajille
Kansainväliselle kärkikaartille luvassa hyvät leiriolosuhteet Oloksella – säilölumilatu otettiin käyttöön maanantaina, luonnonlumireitistö laajenee koko ajan

Kan­sain­vä­li­sel­le kär­ki­kaar­til­le luvassa hyvät lei­ri­olo­suh­teet Olok­sel­la – säi­lö­lu­mi­la­tu otet­tiin käyt­töön maa­nan­tai­na, luon­non­lu­mi­rei­tis­tö laa­je­nee koko ajan

25.10.2021 15:55
Tilaajille
Niskanen lykki seitsemänneksi Engadinin yhteislähtökisassa, Bolshunov jätti Kläbon kauas taakseen

Nis­ka­nen lykki seit­se­män­nek­si En­ga­di­nin yh­teis­läh­tö­ki­sas­sa, Bols­hu­nov jätti Kläbon kauas taak­seen

13.03.2021 19:56
Tilaajille
Norja ei valitakaan Kläbon kohtelusta – hiihtotähti pyysi itse täyskäännöstä

Norja ei va­li­ta­kaan Kläbon koh­te­lus­ta – hiih­to­täh­ti pyysi itse täys­kään­nös­tä

10.03.2021 20:20
Tilaajille
”Ei tällaista pitänyt tulla” - toisen suksiparin heikko luisto pudotti Iivo Niskasen mitalikamppailusta

”Ei täl­lais­ta pitänyt tulla” - toisen suk­si­pa­rin heikko luisto pudotti Iivo Nis­ka­sen mi­ta­li­kamp­pai­lus­ta

07.03.2021 19:23 2
Tilaajille
Kläbo oli jälleen vahvin loppukirissä, Bolshunovin sauva katkesi loppusuoran taistelussa – Niskanen seitsemänneksi: "Mulla tökki pito, suksi oli jäässä keskeltä"

Kläbo oli jälleen vahvin lop­pu­ki­ris­sä, Bols­hu­no­vin sauva katkesi lop­pu­suo­ran tais­te­lus­sa – Nis­ka­nen seit­se­män­nek­si: "Mulla tökki pito, suksi oli jäässä kes­kel­tä"

07.03.2021 16:47 2
Tilaajille

Alek­sandr Bols­hu­nov voitti Falunin yh­teis­läh­dön ja vah­vis­ti en­ti­ses­tään ase­maan­sa maail­man­cu­pin kär­ki­pai­kal­la

30.01.2021 15:20
Tilaajille
Hiihtoliitolta selvityspyyntö FIS:lle Bolshunovin laturaivon rangaistuksesta

Hiih­to­lii­tol­ta sel­vi­tys­pyyn­tö FIS:lle Bols­hu­no­vin la­tu­rai­von ran­gais­tuk­ses­ta

27.01.2021 12:41
Tilaajille
NRK: Bolshunov katuu Mäen päälle ajamista: ”Halusin keskustella”

NRK: Bols­hu­nov katuu Mäen päälle aja­mis­ta: ”Ha­lu­sin kes­kus­tel­la”

26.01.2021 20:50 1
Tilaajille
Hiihtäjä Joni Mäki ei tee rikosilmoitusta, kädestä ei löytynyt murtumaa

Hiih­tä­jä Joni Mäki ei tee ri­ko­sil­moi­tus­ta, kädestä ei löy­ty­nyt mur­tu­maa

25.01.2021 17:06
Tilaajille
MTV: Venäläishiihtäjä Aleksandr Bolshunovista tehtiin rikosilmoitus – Santasportin toimitusjohtajakin tulistui Twitterissä ja joutui pyytämään anteeksi kirjoitteluaan

MTV: Ve­nä­läis­hiih­tä­jä Alek­sandr Bols­hu­no­vis­ta tehtiin ri­kos­il­moi­tus – San­tas­por­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja­kin tu­lis­tui Twit­te­ris­sä ja joutui pyy­tä­mään an­teek­si kir­joit­te­luaan

25.01.2021 10:47 12
Tilaajille
Bolshunovin samovaari kiehui yli - murtuiko Joni Mäen käsi?

Bols­hu­no­vin sa­mo­vaa­ri kiehui yli - mur­tui­ko Joni Mäen käsi?

24.01.2021 21:38 1
Tilaajille
Venäjän päävalmentaja puolusteli Bolshunovia - "Olisiko hänen pitänyt hypätä aidan yli"

Venäjän pää­val­men­ta­ja puo­lus­te­li Bols­hu­no­via - "O­li­si­ko hänen pitänyt hypätä aidan yli"

24.01.2021 14:27
Tilaajille
Aleksandr Bolshunov jyräsi ylivoimaiseen voittoon Tourilla – Denis Spitsov ykkönen päätöskisassa

Alek­sandr Bols­hu­nov jyräsi yli­voi­mai­seen voit­toon Tou­ril­la – Denis Spitsov ykkönen pää­tös­ki­sas­sa

10.01.2021 20:42
Tilaajille
Vuorelalla huippuhiihto Tourin yhteislähtökisassa, tuloksena 16:s sija kärjen tuntumassa

Vuo­re­lal­la huip­pu­hiih­to Tourin yh­teis­läh­tö­ki­sas­sa, tu­lok­se­na 16:s sija kärjen tun­tu­mas­sa

08.01.2021 15:53
Tilaajille
Aleksandr Bolshunov uhkaa jo karata muilta - Markus Vuorela pääsi suomalaismiehistä parhaaseen vauhtiin Tour de Skin kolmannessa startissa

Alek­sandr Bols­hu­nov uhkaa jo karata muilta - Markus Vuorela pääsi suo­ma­lais­mie­his­tä par­haa­seen vauh­tiin Tour de Skin kol­man­nes­sa star­tis­sa

03.01.2021 15:14
Tilaajille
Bolshunov johti venäläiset rehvakkaaseen menestykseen Davosissa - itänaapurin mieshiihtäjät valtasivat vapaan 15 kilometrillä kärkisijat, kun Pohjoismaat olivat poissa

Bols­hu­nov johti ve­nä­läi­set reh­vak­kaa­seen me­nes­tyk­seen Da­vo­sis­sa - itä­naa­pu­rin mies­hiih­tä­jät val­ta­si­vat vapaan 15 ki­lo­met­ril­lä kär­ki­si­jat, kun Poh­jois­maat olivat poissa

13.12.2020 17:10 1
Tilaajille
Viimeinen kymppi oli tuskien taivalta Iivo Niskaselle – Bolshunov jälleen Holmenkollenin 50 kilometrin valtias

Vii­mei­nen kymppi oli tuskien tai­val­ta Iivo Nis­ka­sel­le – Bols­hu­nov jälleen Hol­men­kol­le­nin 50 ki­lo­met­rin valtias

08.03.2020 15:10
Tilaajille