Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

100 vuotta
Kemiläisiä pitkään aktivoinut ja sivistänyt Toivola-Luotola Setlementti täyttää 100 vuotta – nyt toiminnassa iso rooli on vanhusten palveluilla, monikulttuurisuustyöllä ja järjestötoiminnalla

Ke­mi­läi­siä pitkään ak­ti­voi­nut ja si­vis­tä­nyt Toi­vo­la-Luo­to­la Set­le­ment­ti täyttää 100 vuotta – nyt toi­min­nas­sa iso rooli on van­hus­ten pal­ve­luil­la, mo­ni­kult­tuu­ri­suus­työl­lä ja jär­jes­tö­toi­min­nal­la

23.11.2023 05:00
Tilaajille
Anna ja Reino Rinteen rakkaustarina alkoi sota-ajan lehti-ilmoituksesta – Sata vuotta täyttävän Annan muistot ovat täynnä pohjoisten sanomalehtien historiaa

Anna ja Reino Rinteen rak­kaus­ta­ri­na alkoi so­ta-ajan leh­ti-il­moi­tuk­ses­ta – Sata vuotta täyt­tä­vän Annan muistot ovat täynnä poh­jois­ten sa­no­ma­leh­tien his­to­riaa

18.04.2021 12:23
Tilaajille