Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Aa­lis­tun­tu­rin ete­lä­puo­lel­la tehdään har­ven­nus­hak­kui­ta – ar­vok­kaat luon­to­koh­teet jä­te­tään hak­kui­den ul­ko­puo­lel­le

Metsähallitus toteuttaa Kolarin Aalistunturin eteläpuolella harvennuspainotteisia hakkuita. Työtä tehdään noin 400 hehtaarin alueella, mutta arvokkaat luontokohteet jätetään hakkuiden ulkopuolelle.

Hakkuut suoritetaan Metsähallituksen mukaan jäisen maan aikaan rakennettua tilapäistä talvitietä hyödyntäen. Harvennettavien kohteiden ikä on 55–90 vuotta. Pääosalle kohteista on tehty maanmuokkaus ja männyn istutus, osa on uudistettu luontaisesti.

Istutetun männyn joukossa kasvaa luontaisesti syntynyttä koivua ja kuusta.

Metsähallitus poistaa taimikoiden päältä myös siemenpuita. Poistettavat siemenpuut ovat iältään noin 90–110 vuotta. Siemenpuuhakkuut on Metsähallituksen mukaan tehty kohteille 10–15 vuotta sitten. Taimikko on tällä hetkellä noin metrin pituista.

Hakkuualueella toimitaan Metsähallituksen mukaan Metsähallituksen Metsätalouden ympäristöoppaan ohjeistuksen mukaisesti.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita