60-vuo­tias Kuutti Lavonen on ku­va­tai­teen his­to­ris­ti – hänen mu­kaan­sa eri ih­mis­ryh­mät voivat olla par­hai­ten yh­tey­des­sä taiteen ja kult­tuu­rin avulla

Parhaillaan Kuutti Lavonen valmistelee taiteenteon lomassa Lapin yliopistoon väitöskirjaa italialaisesta barokkimaalarista Bernardo Cavallinosta (1616–1656).
Parhaillaan Kuutti Lavonen valmistelee taiteenteon lomassa Lapin yliopistoon väitöskirjaa italialaisesta barokkimaalarista Bernardo Cavallinosta (1616–1656).
Kuva: Markku Ulander

Kuutti Lavosen kuvakielen pohjana ovat renessanssin ja barokin kuva-aiheet, jotka ammentavat klassisesta ja kristillisestä kulttuuriperinnöstä. Samalla siinä on vahva yhteys nykyhetkeen ja taiteilijan välittömään kokemuspiiriin.

– Aikoinaan kiinnostuin ensin renessanssista ja sen jälkeen renessanssia seuranneesta tyylikaudesta eli barokista. Molemmathan liittyvät vahvasti Italiaan.