pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

6. jou­lu­kuu­ta: "Luo­vut­ta­kaa suk­sen­ne so­ti­lail­le"

6.12.1939 Lapin Kansan etusivulla oli mustareunainen ilmoitus, jonka oli allekirjoittanut Lapin läänin maaherra Kaarlo Hillilä. Vetoomuksessa kehotettiin kansalaisia luovuttamaan suksensa sotilaille. Lehdessä kerrottiin, että suomalaisten vastarinta itärajalla on horjumaton.

-