pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

3. jou­lu­kuu­ta: Jou­lu­puk­ki säh­köt­tää!

3.12.1932 Lapin Kansassa mainostettiin radioita ja olipa joulupukkikin laittanut ilmoituksen lehteen. Uutisissa käytiin läpi kauppalan tulevan vuoden tulo- ja menoarviota, johon oli pula-ajan vuoksi tulossa huomattavia supistuksia.

-