Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Yk­si­tyis­tei­tä pi­de­tään kun­nos­sa koko tuleva tal­vi­kau­si Ro­va­nie­mel­lä

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta päätti, että kaupunki jatkaa yksityisteiden kunnossapitoa yli tulevan talvikauden.

Aiemmassa päätöksessään toukokuussa lautakunta siirsi kunnossapitovastuun siirtoa tämän vuoden jouluun loppuun.