Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yh­den­mu­kai­suut­ta ve­ro­tuk­seen

Opetusministeri Jussi Saramo (vas.) käsitteli (LK 19.3) yleishyödyllisten yhdistysten verotusta tavalla, joka eriarvoistasi yhteiskuntaamme. Ne eivät sovi yhteiskuntaamme.

Verotuksen tulee kohdella kaikkia tulonsaajaryhmiä yhdenvertaisesti. Yleishyödyllisten yhdistysten sijoitustoiminnan tuottojen verotus tulee saattaa samalle tasolle kuin pörssiyhtiöistä saatavien osinkojen verotus on. Ei ole mitään perusteita sille, että yleishyödyllisiä yhdistyksiä verotettaisiin keveämmin perustein, esimerkiksi lähdeveroa perimällä.