tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Vuoden am­mat­ti­kou­lu­tuk­sen joh­ta­jak­si valittu Hannu Koivula Am­mat­ti­opis­to Luo­vis­ta

Hannu Koivula ammattiopisto Luovista valittiin Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtajaksi.
Hannu Koivula ammattiopisto Luovista valittiin Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtajaksi.

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry on valinnut Suomen vuoden ammattikoulutuksen johtajaksi johtaja Hannu Koivulan Ammattiopisto Luovista. Valinta julkistettiin tiistaina Ammatillisen koulutuksen johdon seminaarissa Helsingissä.

Valinnan kriteereinä olivat erityisesti vastuullinen ja tuloksekas johtajan työ alueellisesti laajan oppilaitoksen esimiehenä ja kehittäjänä sekä valtakunnallisesti ansioitunut työ erityisoppilaitoksen johdossa.

Opetusalan työuran Hannu Koivula aloitti Merikosken ammatillisessa koulutuskeskuksessa vuonna 1997. Hän on toiminut vastaavana erityisopettajana, yksikönjohtajana, aluejohtajana ja koulutustoiminnan johtajana sekä vuodesta 2016 lähtien nykyisessä tehtävässään Ammattiopisto Luovin johtajana.

Ammattiopisto Luovi on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen erityisoppilaitos. Koulutukseltaan Hannu Koivula on insinööri ja kasvatustieteiden maisteri.