Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Voi­ma­joh­toa ei haluta Vuen­non­kos­ken yli - Yli­tor­nio toivoo Fing­ri­din etsivän voi­ma­joh­dol­le uuden yli­tys­pai­kan.

Ylitornio toivoo Fingridin etsivän voimajohdolle uuden ylityspaikan.

Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke on lausuntokierroksella kunnissa. Ylitornion kunta on lisäajan turvin sorvannut oman näkemyksensä Vuennonkosken ylityspaikasta.

Kunta toteaa, että Tornionjokilaakso on Länsi-Lapin maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisessa tärkeä alue. Se on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kaavamääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen.