Tilaajille

Voi­ma­joh­toa ei haluta Vuen­non­kos­ken yli - Yli­tor­nio toivoo Fing­ri­din etsivän voi­ma­joh­dol­le uuden yli­tys­pai­kan.

Ylitornio toivoo Fingridin etsivän voimajohdolle uuden ylityspaikan.

Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke on lausuntokierroksella kunnissa. Ylitornion kunta on lisäajan turvin sorvannut oman näkemyksensä Vuennonkosken ylityspaikasta.

Kunta toteaa, että Tornionjokilaakso on Länsi-Lapin maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisessa tärkeä alue. Se on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kaavamääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen.