Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tilaajille

Vir­tuaa­li­sia kult­tuu­ri­mat­ko­ja rajan yli – suo­sit­tu meän­kie­li­nen reg­gae-bän­di The Meän­land tuottaa iloa ko­ti­soh­vil­le näh­tä­vyyk­sien äärellä ku­va­tuil­la mu­si­soin­ti­vi­deoil­la

Tornio ja Haaparanta järjestävät kuntalaisille yhteisiä virtuaalimatkoja rajan yli.

Suosittu meänkielinen reggae-bändi The Meänland on käynyt musisoimassa rajakaupunkien nähtävyyksien äärellä. Käynnit taltioitiin videoille, jotka julkaistaan kaupunkien kanavissa muutaman viikon kuluessa.