Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Vihreä Liitto kasvoi Lapin vaa­li­pii­ris­sä 1,2 pro­sent­ti­yk­sik­köä

Vihreä Liitto sai Lapin vaalipiirissä 1,2 prosenttiyksikköä enemmän ääniä kuin edellisissä kuntavaaleissa ja kasvatti edellisiin kuntavaaleihin verrattuna 2. eniten kannatustaan. Vihreät saa yhteensä 14 paikkaa valtuustoissa ja kasvattaa toiseksi eniten paikkamääräänsä. Se sai äänistä 4,3 prosenttia.

Suomen Keskusta on yhteenlaskettuna Lapin vaalipiirin valtuustojen suurin puolue ja saa yhteensä 209 paikkaa valtuustoissa. Keskusta menettää eniten paikkoja ja on yhteenlaskettuna nykyisten valtuustojen suurin puolue. Puolue sai eniten ääniä ja äänistä 36,0 prosenttia.

Perussuomalaiset sai Lapin vaalipiirissä 5,1 prosenttiyksikköä vähemmän ääniä kuin edellisissä kuntavaaleissa ja Perussuomalaisten kannatus laski eniten. Se menettää 31 paikkaa ja häviää toiseksi eniten paikkoja. Se saa yhteensä 29 paikkaa valtuustoissa.

Teksti on tuotettu ohjelmallisesti oikeusministeriön välittämien tietojen pohjalta.