Tilaajille

Vielä pari vuo­si­kym­men­tä sitten Suo­mes­sa­kin pu­hut­tiin, kuinka ”ur­hei­lua ja po­li­tiik­kaa ei pidä sotkea kes­ke­nään”– Eri­kois­tut­ki­ja Jouko Kok­ko­nen muis­tut­taa, että väite näyt­täy­tyy nyt yhtä kei­no­te­koi­se­na kuin mitä se on aina ollut

– Politiikkaa ja urheilua on aina ollut pikemminkin mahdoton erottaa toisistaan. Väitettä toistelevat lähinnä ne, jotka haluavat tehdä urheilulla politiikkaa. Urheilu yritetään siirtää tosielämästä irrallaan olevalle näyttämölle, jolla asiat tapahtuvat muka itsenäisesti, Liikuntatieteellisen seuran erikoistutkija Jouko Kokkonen kommentoi.

Asiayhteydestä riippuu, onko urheilu kytköksissä maailman, Suomen tai paikallistason politiikkaan. Mitä lähempänä huippua ollaan, sitä vahvemmat ovat urheilun ja politiikan siteet. Tähän liittyy muun muassa voimistunut keskustelu arvokisojen myöntämisestä epädemokraattisiin maihin ja urheilun kattojärjestöjen vastuusta kisapaikkoja valittaessa.