Metsähallitus tarkistaa metson soidinpaikkoja vuosittain.